Slöjden lyfter när elevarbeten skänks till Stadsmissionen

Peter Estrelius är slöjdlärare på Oxievångsskolan i Malmö. Foto: Jakob Hydén

På Oxievångsskolan i Malmö skänks elevernas slöjdarbeten till välgörande ändamål. Det ger undervisningen en naturlig koppling till frågor om social och ekologisk hållbarhet samtidigt som det skapar motivation och engagemang i arbetet.

Till sist blev högen med halvfärdiga och bortglömda kläder, leksaker, väskor och andra slöjdarbeten för mycket. Slöjdlärarna Peter Estrelius och Annette Lindkvist bestämde sig för att göra något åt saken.

– Varje termin var det många arbeten som bara blev liggande och fick slängas. Det kändes jättetråkigt och absolut inte hållbart, så vi började fundera över hur vi kunde göra för att ta vara på sakerna och minska spillet, berättar Annette Lindkvist som undervisar i textilslöjd.

Efter en tids diskussioner och funderingar landade de båda kollegorna i att ett samarbete med någon ideell organisation kunde vara en fruktbar väg framåt. De tog kontakt med Skånes stadsmission som bland annat arbetar mot hemlöshet och fattigdom och för integration.

– Det handlar mycket om att medvetandegöra, det är det viktigaste av allt. Vi vill att eleverna får en större förståelse för samhället och helheten. Och att de samtidigt blir handlingskraftiga, säger Annette Lindkvist.

”Större engagemang”

Numera inleds de första slöjdlektionerna i åttonde klass med att eleverna får titta på filmer om Stadsmissionens verksamhet och man diskuterar frågor som rör fattigdom och hemlöshet. På textilslöjden pratar Annette Lindkvist om modeindustrins miljöpåverkan eller hur mycket vatten som tillverkning av tyg kräver. Parallellt pratar Peter Estrelius, som undervisar i trä- och metallslöjd, om skogen, miljön och klimatet.

Textilläraren Annette Lindkvist instruerar en elev. Foto: Jakob Hydén

Efter introduktionen får eleverna sedan veta att de har möjlighet att skänka sina arbeten till Stadsmissionens verksamhet om de vill, ett erbjudande de allra flesta tackar ja till. När de får klart för sig att det finns en mottagare av det de ska tillverka händer det något i elevernas attityd, säger Peter Estrelius.

– Arbetet på slöjdlektionerna får en starkare mening, ett högre syfte. Med det kommer förstås ett större engagemang och då kommer nyfikenheten och drivet naturligt, det är inget som behöver stimuleras eller krystas fram. När de kommer hit på morgonen så ser jag skaparglädje i deras ögon. De vill inte bara slänga ihop något utan är noggranna, stannar upp och funderar och ställer frågor.

Ställer högre krav

På trä- och metallslöjden är det leksaker som eleverna får i uppdrag att tillverka. I textilslöjden tillverkar de barnbyxor. I och med att produkterna ska skänkas bort ställs också högre krav på att de ska vara säkra och hållbara. Det blir lite mer på allvar, säger Peter Estrelius.

– Jag uppmanar eleverna att tänka på leksakens hållbarhet och användarvänlighet. Den ska till exempel kunna tappas i marken utan att gå sönder och får inte ha spetsiga kanter eller liknande. Där finns också en tydlig koppling till att tänka hållbart.

Upplägget med slöjdarbeten för välgörande ändamål har rönt en hel del uppmärksamhet. Även utländska delegationer har kommit för att höra om projektets vinster och hur det fungerar i praktiken.

Uppmärksamheten och de positiva erfarenheterna av arbetet sporrar Annette Lindkvist och Peter Estrelius att fortsätta utveckla verksamheten. Arbetet med hållbarhetsfrågor kan bland annat kopplas till läroplanens kapitel 2 där det står att eleverna ska få kunskap om ”förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling”. Där står också att de ska få en förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

”Långt ifrån verkligheten”

Oxievångsskolan har sedan flera år ett stort fokus på hållbarhet och de globala målen i undervisningen. Arbetet i slöjden är en viktig del i den satsningen. Tillsammans med den övriga personalen på skolan bidrar slöjdlärarna till att öka elevernas kunskap om FN:s globala mål och hållbarhetsfrågor generellt, menar Annette Lindkvist.

– Ibland känns det som att eleverna är så långt ifrån verkligheten, men här på slöjden gör vi något som förhoppningsvis kan göra dem mer reflekterande. Vi kan inte rädda världen här och nu, men vi kanske kan så ett frö som kan ge något längre fram, säger Annette Lindkvist.

I träslöjden tillverkar eleverna leksaker. Foto: Jakob Hydén

LÄS ÄVEN

Dubbel glädje när slöjden är på riktigt

Hon slöjdar upp varenda flisa

Forskaren: Nej, slöjd är inte ”fritt arbete”

Slöjdguru ger uråldrig teknik ett uppsving

Stort nätverk gör slöjdlärarna mindre ensamma