Barnorganisationen: Ge lärarna mer tid för trygghet på nätet

Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige, vill se mer aktivt arbete mot näthat i skolan.

Lärare och elever kräver mer fokus på nättrygghet i skolan.
Det säger barnrättsorganisationen Plan International, som gjort en undersökning.

Barn tillbringar en betydande del av sin vakna tid på nätet, som utgör en naturlig del av deras sociala liv. Samtidigt är nätet en plats för mobbning, trakasserier och hat. En ny rapport från Telenor och barnrättsorganisationen Plan International visar att ju mer tid barn tillbringar på nätet, desto större är risken för att de utsätts för fler och grövre kränkningar.

Näthatet fördubblas

Enligt Internetstiftelsen har antalet barn som utsätts för näthat fördubblats mellan 2021 och 2022, och den höga siffran kvarstår 2023.

Politiska förslag om att begränsa barns skärmtid i hemmet och i skolan har lagts fram, i syfte att minska de negativa effekterna. Men eftersom barn själva inte särskiljer livet på och utanför nätet, skulle förslaget begränsa barns liv. Denna insikt sätter press på skolan att systematiskt förbereda en generation som kan navigera i en relativt ny digital verklighet.

Bristen på tydligt ledarskap och engagemang från rektorerna är en utmaning

Läroplaner för både grundskola och gymnasium hänvisar till att elever ska utveckla ”ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, kunna se möjligheter och risker samt tillämpa källkritik”. Detta är också tydligt i kursplaner för ämnen som samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk, men trots regelverket är det fortfarande stora skillnader mellan olika skolor.

Detta saknar lärarna

Både lärare och elever efterfrågar mer fokus på trygghet på nätet i skolan.

I den gemensamma rapporten från Telenor och Plan International som släpptes i mars i år önskar över hälften av barnen mer diskussion om trygghet på nätet. I en tidigare undersökning från Telenor från 2023 svarade fler än fyra av fem lärare att skolan har en mycket viktig roll att spela, men mer än två av tre ansåg att ämnet inte diskuteras tillräckligt. Bristen på tid, prioritering och kunskap angavs som huvudsakliga hinder.

Trots att elever och lärare vill diskutera ämnet mer, och det finns mycket undervisningsmaterial tillgängligt från bland annat oss och Internetstiftelsen, visar en kartläggning från Skolinspektionen från 2023 att bara hälften av skolorna arbetar systematiskt och förebyggande med trygghet på nätet. Dessa skolor ger eleverna de rätta förutsättningarna för att bli väl rustade medborgare. Resterande skolor kunde ha enskilda temadagar eller ett arbete som var beroende av en viss person, exempelvis en enskild lärare.

Bryter mot barnkonventionen

Här ser vi en tydlig brist i efterlevnaden av svensk lag, som genom barnkonventionen slår fast att alla barn, oavsett vem de är, var de bor eller vilka förutsättningar de har, ska ha samma rättigheter. Åtgärder behövs därför vidtas för att säkerställa att alla barns rättigheter tillgodoses.

Skolverket, lärare och elever är alla överens om skolans viktiga och avgörande roll för att skapa trygghet på nätet för barn. Det som saknas är rektorers prioritering av ämnet och huvudmännens uppföljande arbete för att säkerställa att kursplanerna implementeras.

Bristen på tydligt ledarskap och engagemang från rektorerna är en utmaning. Frågan om att säkra barns rättigheter, med fokus på trygghet på nätet, är för viktig för att vara beroende av enskilda rektorers engagemang.

Plan Internationals krav på skolan för ökad nättrygghet

  • Skolverket tydliggör hur trygghet på nätet ska integreras i undervisningen.
  • Huvudmän och rektorer följer upp att trygghet på nätet implementeras enligt läro- och kursplaner och blir en integrerad del av undervisningen.
  • Lärare får löpande kompetensutveckling om trygghet på nätet.
  • Barn själva ges möjlighet att bidra med kunskap om vad som är nytt, vilka risker som finns och hur risker kan hanteras.

Mariann Eriksson, Generalsekreterare, Plan International Sverige

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS ÄVEN:

Så ingrep hon mot elevernas näthat