Så kan du fira Världslärardagen

Världslärardagen firas 2020 med temat ”Från risk till frisk – nu och i framtiden”.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Den 5 oktober varje år firas Världslärardagen i hela världen. Årets tema är ”Från risk till frisk – nu och i framtiden”.

Världslärardagen instiftades år 1994 av UNESCO, FN:s organ för utbildning. Utbildning och kunskap är viktiga drivkrafter för samhällsutvecklingen där lärarna har en nyckelroll. Syftet med världslärardagen är att tillförsäkra lärare det stöd de behöver för att utbilda kommande generationer.

Världslärardagens fokus 2020

– Därför är det viktigt att uppmärksamma lärares viktiga arbete, bland annat genom att på olika sätt förmå makthavare att skapa en säker och positiv arbetsmiljö för lärare, skolledare och elever, säger Elisabet Mossberg, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet.

Fokus år 2020 är arbetsmiljöarbete och de friskfaktorer som kan hjälpa till att skapa den goda arbetsmiljön.

– Vår ambition på Lärarförbundet är att Världslärardagen ska vara en av flera inputs som uppmuntrar till att göra Arbetsplatsdialogen, säger Elisabet Mossberg.

Ny dialog

Arbetsplatsdialogen är det verktyg som Lärarförbundet tagit fram för att ta pulsen på hur arbetssituationen ser ut och vad som behöver förbättras. Den nya dialogen tar avstamp just i friskfaktorer. Vilka som finns på plats och vilka som saknas på arbetsplatsen.

Världslärardagen är också ett tillfälle att fira. Ett festligt sätt att uppmärksamma dagen är att ställa till med ett riktigt kalas på arbetsplatsen och fira med bullar, tårta och frukt. En paus i vardagen.

Lärarförbundet har låtit ta fram digitala vykort både på svenska och engelska som går att dela på sociala medier för att hylla lärare, skolledare och skolor som förtjänar extra uppmuntran.

Mer tips och material går att beställa här.