”Vi behöver inte OECD för att se att det är problem”

Sverges Lärares samhällspolitiske chef Pontus Bäckström och förbundsordförande Anna Olskog kommenterar den senaste debatten om studiero.

Debatten om bristande studiero i klassrummen rasar vidare.
Skolverket har beslutat att revidera sina siffror efter ett metodfel i senaste undersökningen.
– Vi behöver inte Pisa och OECD för att berätta att lärarna inte får de förutsättningar som krävs för att genomföra sitt uppdrag, säger Sveriges Lärares förbundsordförande Anna Olskog.

Efter att det uppmärksammats att den senaste rapporten från OECD om bristande klassrumsdisciplin i de svenska skolorna bara går att använda med stor försiktighet på grund av en översättningsmiss har två debattläger etablerats:

De som hävdar att problemen är överdrivna.

De som hävdar att problemen är underskattade.

– Vi behöver inte Pisa och OECD för att berätta att lärarna inte får de förutsättningar som krävs för att genomföra sitt uppdrag. Jag och alla andra lärare jag känner jobbar med att upprätthålla studieron hela tiden. Men med 30 elever i klassen och 60 minuters undervisning får vi två minuter per elev. Det säger sig självt att det blir problem, säger Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges Lärare.

Många visar på samma sak

Hon får medhåll av Pontus Bäckström, samhällspolitisk chef för Sveriges Lärare.

– Från att ha varit stabilt över tid indikerar den kraftiga förändringen i statistiken från OECD antingen en chock i systemet eller metodfel i undersökningen. Ockhams rakkniv lär oss att den andra slutsatsen sannolikt är den rätta.

– Men med det sagt, Pisa-undersökningens resultat är inte det enda som visar på att det finns skolor med bristande studiero i Sverige. Även PIRLS och TIMSS har genom åren visat på samma sak om än inte lika alarmerande.

Ger inte mycket för jämförelsen

Enligt OECD:s senaste undersökning pekas Sverige ut som sämst i Europa och tredje sämst av världens alla OECD-länder. Endast Nya Zeeland och Chile har sämre studiero.

Men den jämförelsen ger Pontus Bäckström inte mycket för.

– Enligt PIRLS- och TIMSS-undersökningarna ligger Sverige runt genomsnittet men ofta under jämförbara länder som Finland och Norge. Att jämföra resultat med länder med helt andra skolsystem blir missvisande, säger Pontus Bäckström.

Stor spännvidd mellan skolor

Verkligheten är alltså inte svart eller vit som vissa delar av debatten försöker ge sken av. Bilden av en skola i upplösning är överdriven men det råder en politisk enighet sedan många år att bristande studiero är ett problem som kräver åtgärder, enligt Pontus Bäckström.

– Det har rått politisk enighet sedan 2015 om att studieron behöver förbättras. Till exempel genomförde den förra regeringen, efter rekommendationer från Skolkommissionen, förändringar i läroplanen gällande elevernas skyldighet att bidra till en god studiemiljö i skolorna, säger Pontus Bäckström.

Spännvidden är stor mellan skolorna.

– Flera studier och Skolinspektionens skolenkät visar att det finns en stor spridning mellan skolor i Sverige. Det finns skolor som knappt har några problem alls medan vissa skolor har mycket stora problem, säger Pontus Bäckström.

LÄS MER:

Efter kritiken: Skolverket erkänner fel i översättning

Forskaren sågar OECD:s statistik om stök: ”Orimligt”

OECD: Svenska elever sämst i Europa på disciplin

Pisachefen: Svensk skola behöver mer disciplin