Särskilt stöd dröjde – kommun riskerar höga böter

Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius hoppas på en vägledande dom i fallet med en elev som inte fått särskilt stöd trots flera utredningar. Foto: Tomas Gunnarsson och Adobe stock

Trots flera utredningar har en skola dröjt för länge med särskilt stöd – och eleven gick ut högstadiet utan behörighet till gymnasiet.
Diskrimineringsombudsmannen kräver nu 500 000 kronor i ersättning av kommunen.

LÄS ÄVEN: ”Elever riskerar att missa viktiga delar i utbildningen

DO menar att skolan kände till att eleven hade en funktionsnedsättning redan när hen började på högstadiet. I stämningsansökan framgår att eleven inte uppnått kunskapskraven på mellanstadiet. Eleven lämnade sedan högstadiet utan godkända betyg i flera ämnen.

– Huvudmannen har gjort en del insatser, men vi tycker inte att det är tillräckligt skyndsamt. Man har inte identifierat vilket stöd som krävs. Vi tycker att det är bra att få det prövat, om det är tillräckligt, säger diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius.

Fem utredningar – men stödet uteblev

Stämningsansökan visar att skolan länge stannade vid extra anpassningar, trots fem pedagogiska utredningar som enligt ombudsmannen borde ha lett till anpassade stödåtgärder. Detta dröjde ända till slutet av nionde klass.

Myndigheten kräver kommunen på en halv miljon kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

– Barnet har missat sin skolgång så vi har lagt ersättningsbeloppet högt, även om det är svårt att värdera det i pengar. Det har också pågått under lång tid, säger Lars Arrhenius.

Skolinspektionen har också kritiserat skolan, och lämnat över ärendet till DO som bedömer att det rör sig om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Stämningsansökan har skickats till kommunen, och ska snart även överlämnas från DO till tingsrätten.

Hoppet om tydligare regler

En orsak är att DO hoppas att fallet ska bli vägledande.

– En tingsrättsdom är inte prejudicerande. Men både Skolinspektionen och vi får många anmälningar om bristande tillgänglighet. Jag har valt att driva en lite mer offensiv linje och pröva fler ärenden, det är en viktig signal för eleven som utsätts men det är också viktigt för att skapa klarhet och tydlighet för skolorna vad de måste göra i en sådan situation, säger Lars Arrhenius.

Kommunens bildningschef svarar i ett mejl:

– Jag kan inte ge några kommentarer gällande innehållet i den utan vi måste låta processen ha sin gång, av hänsyn till alla inblandade. Ärendet kommer att överlämnas till kommunens försäkringsbolag för arbetet med processen framåt, skriver bildningschefen till Vi Lärare.

LÄS ÄVEN: 

Kravet på regeringen – efter lärarnas larm

Skolverket efter kritiken: ”Det kan bli för mycket”

Lärarna svarar: Så hanterar vi extra anpassningar