Kritik mot Skolverkets film – då togs den bort

Skolverket har tagit bort kritiserade filmer från sina sidor.

Efter debattören Anna-Karin Wyndhams kritik har Skolverket avpublicerat filmer från webben. Lärarprofilerna fortsätter att ställa sig bakom kritiken om infantilisering av lärare.

LÄS ÄVEN: Wyndhamn: ”Skolverket försöker försvåra granskning”

Anna-Karin Wyndhams kolumn i GP har fått lärare på Twitter att ge sitt stöd i kritiken av Skolverkets tilltal. Detta strax efter att Skolverket fått regeringens uppdrag att ta fram ett professionsprogram för lärare.

Nu har Skolverket tagit ner några av de kritiserade filmerna, bland annat den med en poetry slam-grupp som gör en tolkning av läroplanen, pausunderhållning från en konferens.

Dessutom har ett avsnitt av GD-panelen där generaldirektören Peter Fredriksson diskuterar skolfrågor med två medarbetare lyfts bort.

Hur kommer de sig att dessa försvinner strax efter att ni blivit kritiserade?

– De (poetry-slamgruppen) är inte anställda av Skolverket och vi tycker inte att de ska riskera att drabbas av den kritiken.  Filmen med gd-panelen har legat på vår interna Youtube-kanal och var riktad mot en intern målgrupp. När den fick spridning externt var det många som uppfattade det som att den handlade om vårt uppdrag att främja skolväsendets digitala utveckling. Sett ur det perspektivet blev den väldigt svårbegriplig. Därför valde vi att avpublicera den, säger Cajsa Holm på Skolverkets informationsavdelning.

Kritiken från lärarna

Läraren Filippa Mannerheim är kritisk.

– Jag tycker att det är märkligt av en myndighet, att så fort de får kritik så plockar de ner och rensar bort, säger hon.

Och stämmer in i kritiken mot Skolverket.

– Det produceras enorma mängder material, men väldigt lite kommer lärarna till del. Och när lärare får väldigt motstridiga och abstrakta råd och kommentarer och uppmaningar och direktiv; Då får vi svårt att arbeta. Och då skakar Skolverket på huvudet och säger att ”lärarna har inte fattat någonting. Då får vi ta fram ännu mer material”. Det är som ett självspelande piano, säger Filippa Mannerheim.

Läraren H P Tran är inne på samma spår. 

– Jag anser att något har gått riktigt illa när Skolverket, en myndighet som till stor del egentligen borde vara till lärarnas stöd och stöttning, på något vis har kommit att uppfattas som en motkraft till lärarnas kompetens och vardagliga arbete. Å ena sidan säger man sig ha förtroende för lärarnas kompetens, å andra sidan pumpar man ut mängder av filmer, fortbildningsmaterial, texter som allt oftare ser ner och nedvärderar lärarnas kompetens, säger han.

Precis som Sara Persson, lärare i svenska och svenska som andraspråk.

– Mitt förtroende för Skolverket är tyvärr inte så stort som det ser ut nu. Bland annat för att de tilltalar lärare som barn i sina filmer och lägger pengar på ovidkommande aktiviteter. Det jobbar cirka 800 personer på myndigheten och många är säkert ytterligt kompetenta, men det verkar ha uppstått en olycklig kultur där man inte ser vad skolan behöver och inte tror på lärares förmåga att läsa och tänka, säger Sara Persson.

Skolverkets filmer går fortfarande att begära ut som allmän handling.

LÄS ÄVEN:Skolverket svarar på den hårda kritiken

Hon sågar Skolverket: ”Tror inte lärare kan läsa”