Ny läroplan: Mer fakta och mindre analys

”Skolan har för mycket av en postmodernistisk syn och där läraren ses mer som en samtalspartner”, menar skolminister Lotta Edholm (L)

Barn i grundskolan behöver ägna mer tid åt fakta och mindre åt analys.
Därför bör läroplanen göras om, anser Tidöpartierna som under tisdagen presenterar direktiv till en ny utredning.

– Svensk skola måste gå tillbaka till grunderna. Den här utredningen handlar väldigt mycket om det, säger Lotta Edholm (L) skolminister i regeringen.

Hon lyfter att svensk skola länge haft goda skolresultat. Men att den under senare år har försämrats, inte minst visar senaste Pisa-undersökningen det.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Skolminster Lotta Edholm (L).

En orsak är att skolan har för mycket av en postmodernistisk syn och där läraren ses mer som en samtalspartner, hävdar hon.

Mycket fokus läggs också på att eleven ska kunna analysera, vilket kan hindra personer som har svårt att tänka abstrakt att få godkänt.

Undervisningen behöver i stället bygga på barns kognitiva utveckling, med mer fokus på att kunna läsa och på fakta. I estetiska ämnen bör fokus ligga på det praktiska snarare än på analyser, anser Lotta Edholm.

Det ska räcka att ha faktakunskaper i ett ämne för att få godkänt. Att kunna analysera ska vara ett krav först för högre betyg.

Mer långtgående

Redan för drygt ett år sedan gjordes förändringar i läroplanen med just fokus på mer fakta och mindre analys för yngre elever. Men mer behöver göras, anser Lotta Edholm.

– Vi menar att de förändringar som då gjordes var bra, men inte tillräckligt långtgående ur det här perspektivet. Det kan också vara olika på olika ämnen. Det får utredaren i uppdrag att se över.

Utredaren ska även undersöka om barnen i grundskolan kan behöva lära sig mer om totalförsvaret och Nato, nämner Josefine Malmqvist, gruppledare för Moderaterna i utbildningsutskottet. Detta för att undvika desinformationskampanjer i framtiden.

Fokus i utredningen ska ligga på grundskolan, men om det anses behövas kan utredaren även ge förslag till förskolan och gymnasiet. Thomas Persson, som tidigare var generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, är utsedd till utredare. I februari 2025 är målet att han ska vara klar.