Nej till Malmöförsök med tre terminer

Malmö får avslag från regeringen om att pröva tre terminer.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Regeringen säger nej till Malmö stads ansökan om att på prov införa ett system med tre terminer på utvalda grundskolor.

Enligt utbildningsdepartementet är det inte möjligt att göra undantag från skollagens bestämmelser kring läsårets utformning samt när och hur ofta betyg ska sättas.

Treterminssystemet skulle kombineras med ett kortare sommarlov. I sin ansökan till regeringen pekade Malmös grundskolenämnd bland annat på att elever från svagare socioekonomiska förhållanden tenderar att tappa mer i kunskapsutveckling under sommaren än elever från mer resursstarka hem

Från Malmö stad beklagar skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) avslaget från utbildningsdepartementet.

– Det är mycket beklagligt att regeringen inte ser ett värde i att ompröva det traditionella läsåret och undersöka om ett kortare sommarlov kan få positiva effekter för eleverna, säger hon i ett pressmeddelande.