Ny utredning ska förbjuda vinster i skolan

Lärarförbundets Johan Ernestam är utsedd av regeringen att utreda hur vinster i skolan kan stoppas. Foto: Amina Dahlab och Lärarförbundet
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet, ska på uppdrag av regeringen ta fram förslag för att sätta stopp för vinstuttag i skolan.
– En majoritet av befolkningen vill ha en vinstfri skola och jag ska se över hur vägen dit ska se ut, säger han.

Regeringen har beslutat att en utredning ska lämna förslag som säkerställer att de skattemedel som avsätts för skolan används till det medlen är avsedda för. Möjligheten till vinstuttag ska stoppas. Regeringen har utsett Johan Ernestam till särskild utredare.

– Det ska bli spännande, utmanande och jätteintressant, säger Johan Ernestam, som arbetar som utredare på Lärarförbundet. 

– Vi vet att en majoritet av svenska befolkningen vill att skolan ska vara vinstfri. Vill man då genomföra en vinstfri skola, som regeringen vill, så måste man ha en utredning som ser över hur vägen dit ska vara.

Vilka vinstincitament är viktigast att se över?

– Det är många. Tyvärr är det så att de sätt man skapar vinst på är liktydiga med att försämra kvaliteten. Det kan vara att ha större klasser, ta ut mer undervisningstid av lärarna, ha små skolgårdar, att inte ha skolbibliotek. Glädjebetyg är också ett problem som kan finnas med, säger Johan Ernestam.

Kan utredningens förslag innebära slutet för privata huvudmän i skolan?

– Det är inte vad som står i utredningsdirektiven, så nej.

Kan man som ett privat företag vilja driva en skola utan att ta ut vinst?

– Den frågan bör ställas till företagens ägare.

Enligt regeringen ska utredaren ”föreslå lösningar som ger befintliga aktörer förutsättningar att ställa om och fortsätta sin verksamhet”.

Utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” ska redovisas senast den 29 februari 2024. Eftersom det är val i nu i september kan det innebära att vi då har en annan regering.

– Det är den verklighet som alla utredare har att förhålla sig till. Nu har jag de direktiv jag har och de kommer jag att arbeta efter, säger Johan Ernestam.

Läs också:

”Ge friskolor statligt bestämd skolpeng”

S-kongressen vill förbjuda vinst i skolan

63 miljoner i vinst – samtidigt som lärarna demonstrerar

Ny undersökning: Så tycker väljarna i skolfrågor

Hur ska alla ges samma chans?