Ny undersökning: Så tycker väljarna i skolfrågor

Svenska väljare har tillit till lärarnas kompetens, visar en analys av den nationella SOM-undersökningen. Bakom den står bland annat Sverker Lindblad, professor i pedagogik. Foto: Amina Dahlab/Privat
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

En majoritet, drygt 6 av 10 svenskar, vill förstatliga skolan och förbjuda företag att driva skolor med vinstsyfte. De flesta har också tillit till lärarnas kompetens.
Det visar en ny analys av den nationella SOM-undersökningen.

Sverker Lindblad, professor i pedagogik, har skrivit den nya studien ”Medborgarna om styrningen av den svenska skolan” tillsammans med universitetslektorerna Fredrika Lagergren Wahlin, Katarina Samuelsson och Helena Wallström på institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet.

Sverker Lindblad, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. <br />Foto: Privat

Den nya studien visar att kritiken mot vinstuttag har ökat tydligt sedan 2014.

– Jag tycker att det är konstigt att man från politikerhåll inte verkar ha noterat att det finns ett ganska starkt motstånd mot vinster i skolan bland befolkningen. Det här är ett politiskt problem som det ska bli intressant att se hur man tänker lösa, säger Sverker Lindblad

I studien som ingår i den nyutkomna antologin ”Du sköra nya värld” har medborgarnas inställning i några olika skolfrågor analyserats.
De har bland annat fått svara på vad de tycker om påståendena att:
• Låta staten överta ansvaret för skolan från kommunerna
• Förbjuda företag med vinstsyfte att driva skolor
• Lärare i svenska skolor är välutbildade

Låt staten ta över ansvaret för skolorna

Analysen av frågorna bygger på den nationella SOM-undersökningen 2021 och resultatet har jämförts med tidigare undersökningar från 2014 och 2018.

År 2021 ansåg:

• 61 procent av de som svarat att det var ett mycket bra eller ganska bra förslag att förbjuda företag med vinstsyfte att driva skolor. 23 procent ansåg att det var ett mycket dåligt eller ganska dåligt förslag. Och övriga tyckte att det varken var ett bra eller dåligt förslag.

• 64 procent av de som svarade tyckte att det var ett mycket bra eller ganska bra förslag att låta staten överta ansvaret för skolan från kommunerna. Endast 11 procent tyckte att det var ett mycket dåligt eller ganska dåligt förslag. 25 procent svarade varken eller.

• 43 procent av de som svarat ansåg att lärare i svenska skolor var välutbildade. 15 procent ansåg inte det. Och 42 procent svarade varken eller.

Fakta undersökningen

Forskarnas analys har gjorts på resultaten från de tre SOM-undersökningarna 2014, 2018 och 2021. Totalt hade 3500 personer tillfrågats och svarsfrekvensen på frågorna varierade mellan 47 och 49 procent på frågorna under åren.

Välutbildade vill förbjuda vinstintressen

Forskarna har analyserat svaren på frågorna i olika kluster och har då funnit olika grupperingar inom befolkningen utifrån kön, ålder, utbildning och partisympatier.

Framförallt ansåg äldre män, småföretagare med partisympatier åt höger med varierande utbildningsbakgrund att det var fel att förbjuda företag med vinstsyfte att driva skolor. De var positiva till att förstatliga skolan och ansåg ofta att svenska lärare var välutbildade.

Minst positiva till förstatligande av den svenska skolan var yngre personer, ofta kvinnor, med alla typer av partisympatier. De ansåg oftast att det var rätt att förbjuda företag som ville ta ut vinster i skolan och tyckte oftast att lärare var välutbildade. 

De som tydligast ville förbjuda vinstintressen var främst tjänstemän med hög utbildning i medelåldern eller äldre. De placerar sig till vänster i partisympatierna i en höger-vänsterskala. De ansåg antingen att lärarna var välutbildade eller så hade de ingen uppfattning om det.

Är partierna i fas med sina väljare? 

– Det är framförallt politikerna på högerkanten som hamnar lite ur fas med sina väljare. Även om det också är där du oftast hittar de som försvarar vinstintressena, säger Sverker Lindblad.

Är det något som överraskade dig i den här undersökningen som ni gjort?

– Ja, att det var så få som hade kritik mot lärarutbildningen. Det stack ut så tydligt. Och det är intressant eftersom man kan få uppfattningen när man lyssnar på en del politiker och andra samhällsaktörer att lärarnas utbildning är det stora problemet i svensk skola, men det tycker alltså inte medborgarna. Det vi ser är snarare ett visst missnöje med de sätt att styra skolan som nu sker med marknadsstyrning, avreglering och privata vinstintressen, säger han.

Skolan ses inte längre som det största samhällsproblemet

År 2014 rankades skolan som det största samhällsproblemet inför valet. Det berodde bland annat på de fallande resultaten i den internationella kunskapsmätningen Pisa. Frågor om medborgarnas inställning till den försämrad kvaliteten i den svenska skolan har varit återkommande i den nationella SOM-undersökningen.

År 2014 ansåg närmare 70 procent av de 1634 medborgare som svarade att kvaliteten i den svenska skolan hade försämrats under senare år. Av de som svarade på samma fråga i höstas ansåg 60 procent av de 1649 svarande att skolan försämrats. Det var i stället fler, över 30 procent, som svarade att den svenska skolan varken försämrats eller förbättrats

I de senare SOM-undersökningarna har integration/immigration, lag- och ordning och sjukvård ansett vara mer angelägna samhällsproblem, men skolan kommer i senaste undersökningen på fjärde plats.