Dom: Betyg och uppgifter om elever på friskolor hemliga

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut. Det blir följden av att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva frågan. Kammarrättens dom står fast.

Bakgrunden är att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i slutet av förra året oväntat fick nej av Statistiska Centralbyrån (SCB) på sin förfrågan om att ta del av statistik kring fristående skolor.

SCB motiverade beslutet med att en friskolas elevsammansättning, genomströmning och betygsresultat kan påverka eller avslöja skolans ekonomiska förhållanden. Uppgifterna är med andra ord något friskolorna konkurrerar med.

SKR överklagade till kammarrätten som gick på SCB:s linje. Och nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att den inte meddelar prövningstillstånd.

Såväl utbildningsminister Anna Ekström (S) som Friskolornas Riksförbund uttryckte i samband med kammarrättens dom sitt stöd för fortsatt insyn i fristående skolor.