SAK: "Pressen på talibanerna ökar"

Pia Karlsson, Svenska Afghanistankommittén tror att pressen på talibanerna ökar när intresset för utbildning i landet ökar. Foto: Göran Engström
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Närmare fyra miljoner barn och 150 000 lärare står helt utanför skolan sedan augusti förra året då talibanerna tog makten i Afghanistan.
Men regimens beslut att inte låta afghanska skolflickor i årskurs 7-12 återvända till sina klassrum riskerar att bli kontraproduktivt.
Det menar Pia Karlsson, styrelseledamot i Svenska Afghanistankommittén och expert på det afghanska skolsystemet.

LÄS ÄVEN: Osäker framtid för lärare i Afghanistan

– Det här sätter fingret på en väldigt känslig fråga. Ju mer uppmärksamhet den får desto större blir pressen på talibanerna.

Intresset för utbildning har ökat markant i Afghanistan de senaste åren. Det gäller inte minst på landsbygden, där SAK bedriver det mesta av sin verksamhet.

Innan den USA-ledda invasionen 2001 räknade man med att ungefär en miljon afghanska barn gick i skolan. Tjugo år senare hade antalet elever ökat till närmare åtta miljoner.

Detta är en av de verkligt stora framgångarna de senaste åren, enligt Pia Karlsson.

SAK och Lärarförbundet

Lärarförbundet och Svenska Afghanistankommittén (SAK) har ett mångårigt samarbete om organisering av lärare i Afghanistan. En facklig organisation i landet, NTEC, har med tiden byggts upp med stöd av SAK och blivit medlem i världslärarfacket Education International.

Hon är nyligen hemkommen från sin senaste resa till Afghanistan. Där mötte hon elever och lärare i tre av de 13 provinser där Svenska Afghanistankommittén driver skolor.

– En del saker överraskade mig positivt. Till exempel blev jag väldigt imponerad av de personer som arbetar med utbildning, både inom vår organisation och ute på skolorna.

Mer öppen attityd i norra Afghanistan

Pia Karlsson besökte även utbildningsministeriet i Kabul, där hon fick träffa och ställa frågor till ansvariga personer i den nya regeringen.

– Jag frågade dem om när de tänkte öppna skolorna för flickor i årskurs 7-12 igen. Svaret jag fick var att de jobbar på det. En av talibanerna hade själv en dotter som gick i femte klass, berättar Pia Karlsson.

– Ett problem verkar vara att det finns olika syn på det här inom talibanrörelsen. I de södra, mer konservativa delarna av landet, är motståndet mot utbildning för flickor större, medan man har en betydligt mer öppen attityd i norr. Det är framför allt i de norra delarna av landet som lokalbefolkningen lyckats övertala talibanerna att hålla skolorna öppna.

SAK driver skolor i 13 av landets 34 provinser. Det totala antalet elever i dessa skolor uppgår till 119 000. Av dem är 78 500 flickor. Ungefär tretusen av dessa går i årskurs 7-12.  

Att SAK fått talibanerna att inte stänga flickskolorna i dessa provinser tror Pia Karlsson har med förtroende att göra.

– God lokal förankring, det är det vinnande konceptet. SAK har arbetat med utbildning och landsbygdsutveckling i Afghanistan i över 40 år, oavsett vilken regim som styrt.

Lärarna behåller lönen

Ett ljus i mörkret är att en del av de lärare som förlorat jobbet har fått behålla sin lön, om än kraftigt reducerad, berättar Pia Karlsson.

En annan ljusglimt är att talibanerna håller universiteten öppna för kvinnor. Nyligen antogs 35 000 flickor till de högre utbildningarna.

Hur det blir med det i framtiden är svårt att sia om. Om en majoritet av flickorna i årskurs 7-12 fortsätter att nekas utbildning så kommer det inte att bli många sökande till universiteten de kommande åren.

Vilka är de största utmaningarna för afghansk skola just nu?

– Först och främst att få fler flickor tillbaka i utbildning, men även kvaliteten på utbildningen, den måste höjas.

Trots bristerna, finns det något som svensk skola kan lära sig av Afghanistan?

– Om jag fick önska något så är det att lärarna i Sverige hade samma status och möttes av samma respekt som sina afghanska kollegor, att svenska elever var lika törstiga på att lära sig som afghanska elever och att vi värderade kunskap lika högt i Sverige som i Afghanistan.

Fakta Pia Karlsson:

Filosofie doktor från Institute of International Education, Stockholms universitet, samt styrelseledamot i Svenska Afghanistankommittén. Började engagera sig för Afghanistan i slutet av 1970-talet då SAK bildades som en protest mot Sovjetunionens invasion av landet. Har arbetat som lärare, synkonsulent och biståndsarbetare samt varit projektledare och handledare för ett utbytesprojekt för afghanska mastersstudenter.