Personerna som kopplas mellan politik och skolföretag

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Skolvärlden har kartlagt kopplingar mellan politiken och friskolekoncernerna.
I potten ligger mer än 50 miljarder kronor.
Det är så mycket som skolföretagen får av kommunerna per år – nästan lika mycket som vad hela rättsväsendet kostar.

Många av friskoleföretagens och friskolebranschens företrädare och lobbyister har en bakgrund som politiker och politiska tjänstemän, visar Skolvärldens kartläggning:

Skolkoncernerna

Academedia

Håkan Sörman.

Styrelseledamot: Håkan Sörman (föreslagen att bli ny ordförande), före detta vd för SKL/SKR och landshövding. Styrelseordförande i Karolinska Universitetssjukhuset och statlig utredare av det statliga sektorbidraget till skolan.

Chef Public Affairs: Alice Teo­dorescu Måwe. före detta huvudsekreterare Moderaternas idé­program.

Ann-Marie Begler.

Styrelseledamot: Ann-Marie Begler. Före detta generaldirektör Skolinspektionen, Brottsförebyggande rådet och Försäkringskassan samt överdirektör Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen.

Aprendere skolor

Paul-Eric Lindquist.

Ordförande: Paul-Eric Lindquist. Före detta kommun­styrelsens ordf Lidingö och landstingsråd (M) i Stockholm.

Styrelseledamot och före detta vd: Lars Tunberg. Kommun­politiker Täby (L). Ersättare i Gymnasie- och näringslivsnämnden samt kommunfullmäktige.

 

Almwik (Raoul Wallenbergskolan)

Per-Egon Johansson.

Ordförande (och ägare): Per-Egon Johansson, före detta partisekreterare och statssekreterare (KD).

 

Internationella engelska skolan

Carola Lemne.

Ordförande: Carola Lemne, före detta vd på Svenskt Näringsliv.

Styrelseledamot: Gunilla Carlsson, före detta statsråd (M).

PA-chef: Linda Norberg, före detta PA-konsult, presschef Moderaterna och ordförande i utbildningsnämnden i Nacka.

Presschef: Lars Anders Johansson. Före detta PA-expert Villaägarna och redaktionschef Timbro.

 

Watma group

(Bland annat Fria Läroverken och Nordic International School)

Anders Hultin.

Vd: Anders Hultin, före detta politiskt sakkunnig utbildnings-departementet (M). Grundare av friskolornas riksförbund. Före detta vd för Kunskapsskolan och konkursade skolkoncernen JB-Education

Styrelseledamot: Göran Thorstenson, före detta politisk sakkunnig i Regeringskansliet (M), seniorrådgivare PA-byrån Nordic Public Affairs där Helena Dyrssen, före detta statssekreretare (L), är vd. Tidigare konsult på bland annat Kreab. Äger sommarstuga tillsammans med Ulf Kristersson och dennes hustru (som tidigare var affärspartner med Göran Torstensson).

 

Lärande i Sverige

Anders Frostell.

Styrelseledamot: Anders Frostell. Före detta politisk tjänste-man (FP/L). Styrelse­ledamot i bland annat Norr­köpings Tidningars Media AB. Konsult Kreab.

 

Kunskapsskolan

Peje Emilsson.

Ordförande (och grun­dare): Peje Emilsson före detta M-politiker. Familjen äger bland annat Kunskaps­skolan, PA-byrån Kreab och opinionsinstitutet Demoskop. Enligt egna uppgifter sms-vän med Ulf Kristersson.

Tobias Krantz.

Styrelseledamot: Tobias Krantz, före detta statsråd och riksdags­ledamot (L). Chef för utbildning och forskning vid Svenskt Näringsliv, konsult på PA-byrån Diplomat Communications.

Kommunikationschef: Sofia Klang, före detta informations­sekreterare MP, Samhällspolitisk chef Lärarförbundet och konsult PR/PA-byrån Westander.

Mikaela Valtersson.

Chef externa relationer: Mikaela Valtersson, före detta riksdagsledamot (MP).

 

Tellusgruppen

Thomas Gür.

Ordförande: Thomas Gür, före detta pressekreterare regerings­kansliet (M).

Vd och huvudägare: Bijan Fahimi, fd FP/L-politiker (partistyrelse och vik riksdagsledamot). Tidigare vice ordförande i Almega Tjänsteföretagen och ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse.

Lotta Edholm.

Före detta styrelse­ledamot: Lotta Edholm. Skol­minister (L). Före detta skol­borgarråd i Stockholm, riksdagsledamot och konsult på byrån Teneliusholm. Tidigare gift med Lars Leijonborg, före detta utbildningsminister, partiledare (L) och ordförande i Fri­skolornas riksförbund.

 

Organisationerna

Friskolornas riksförbund

Per-Arne Andersson.

Ordförande: Per-Arne Andersson, före detta chef för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Styrelseledamot: Joakim Ollén. Före detta riksdagsledamot (M), kommun­styrelsens ordförande Malmö och ord­förande i Svenska kommunförbundet. Medlem av PA/kommunikationsbyrån Ehrenberg Sörensens rådgivande styrelse. Vd fastighetsbolaget Kunskapsporten.

Pressansvarig: Ylva Skoogberg, före detta politiskt sakkunnig (C) i Regeringskansliet.

Ulla Hamilton.

Vd: Ulla Hamilton. Före detta kommunfullmäktige och borgarråd Stockholm (M) samt politiskt sakkunnig i Regeringskansliet, kommunikationschef Svenskt Näringsliv och PA-konsult m.m.

Styrelseledamot: Anita Westerberg, vd och grundare Hudikskolan & Hudikgymnasiet. Före detta S-politiker.

Styrelseledamot: Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänste­företagen. Tidigare chefredaktör Norrtelje Tidning.

 

Valfrihetskommissionen

Gunnar Hökmark.

Ordförande: Gunnar Hökmark, före detta parti­sekreterare, riksdagsledamot och EU-­parlamentariker (M). PA-konsult Kreab som ägs av Kunskapsskapsskolans ägare Peje Emilson.

Stefan Stern, före detta statssekreterare (S), styrelseledamot i opinionsföretaget Demoskop som ägs av Kunskapsskolans ägare Peje Emilsson. Kommu­nika­tionsansvarig för Nordstjernan (största ägare i bland annat vårdkoncernen Attendo, bygg­företaget NCC och Prima vård).

Mikaela Valtersson, chef för externa relationer Kunskapsskolan. Före detta riksdagsledamot Miljöpartiet.

Maria Rankka.

Maria Rankka, bland annat före detta politiskt sakkunnig (M) och vice ordförande MUF, vd på Stockholms Handelskammare, Timbro och styrelseledamot i Internationella engelska skolan.

 

Övriga

Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan. Före detta styrelseledamot Internationella engelska skolan.

Hans Bergström.

Hans Bergström, före detta politiskt sakkunnig FP/Liberalerna, chefredaktör på Dagens Nyheter och styrelseledamot i Internationella engelska skolan.

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik Svenskt Näringsliv. Kommunpolitiker (L) Sollentuna.

Andreas Åström, stabschef Liberalerna. Före detta Almegas näringspolitiska chef och kommunikationschef Handelskammaren i Stockholm.

Annika Billström.

Annika Billström, ordförande i Minervaskolan i Umeå. Före detta finansborgarråd i Stockholm (S).

Ole Salsten, delägare i friskolan Viljaskolan. Blev känd när det för några år sedan avslöjades att han tillsammans med en kollega tjänat flera hundra miljoner kronor på sin tidigare (hårt kritiserade) skolkoncern Baggium. Före detta kommunalpolitiker (S).

Patrick Gladh.

Patrick Gladh, rektor och delägare friskolan Viljaskolan, före detta kommunal­politiker (S).

Fredrika Fredmark, före detta kommunikationschef och tf vd för Friskolornas riksförbund. Tidigare bland annat biträdande planeringschef i Regeringskansliet (MP) och konsult på PR/PA-byrån Westander.

Claes Nyberg.

Claes Nyberg, före detta vd för Friskolornas riksförbund. Fullmäktige­ledamot (C) och ledamot av utbildningsnämnden i Stockholm. Tidigare bland annat presschef på Lärar­förbundet och PA-konsult.

Sofia Larsen, före detta ordförande Friskolornas riksförbund. Vd för Svensk Handel. Före detta riksdagsledamot (C), styrelseledamot och chef för Academedias för- och grundskolor.

Lars Leijonborg.

Lars Leijonborg, före detta ordförande Friskolornas riksförbund. Före detta utbildningsminister, partiledare (PF/L) och konsult PA-byrån Diplomat Communications.

Andreas Arvidsson, presschef Liberalerna. Före detta PA-chef Friskolornas riksförbund. Tidigare politisk tjänsteman (L) på utbildningsdepartementet.

Widar Andersson.

Widar Andersson, före detta ordförande Friskolornas riksförbund. Politisk redaktör Folkbladet. Före detta riksdagsledamot (S).