Ny rapport slår ner på arbetet mot segregation i skolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Tre av fyra huvudmän gör inte tillräckligt för att stötta elever med sämre sociala förutsättningar.
Var fjärde huvudman gör inte tillräckliga insatser mot segregation.
Det visar en ny rapport från Skolinspektionen.

Skolinspektionen har sammanfattat hur skolhuvudmän arbetar för att ge alla elever samma möjligheter – oavsett bakgrund.

En erfarenhet från tillsyn och kvalitetsgranskning är att problem inom olika områden ofta hänger samman eller påverkar varandra, skriver Skolinspektionen.

Rapporten beskriver en ond spiral där svag styrning från huvudmannen, problem inom undervisningen, bristande studiero, brister i särskilt stöd och otillräckligt elevhälsoarbete påverkar varandra så att det skapas en situation som huvudmannen har svårt att ta sig ur.

Därför förvärras problemen

På skolor där Skolinspektionen konstaterat många brister saknas ofta förankrade och gemensamma arbetssätt och rutiner. Bristen på stöd från huvudmannen – i kombination med otillräcklig styrning – leder i sin tur till att vissa skolor får så hög omsättning på rektorer att problemen förvärras.

Skolinspektionen skriver att deras bedömning är att på flera skolor med brister och problem är de kompensatoriska insatser som görs otillräckliga för att bryta det negativa mönstret.

I dessa lägen krävs det ett kraftfullt agerande från huvudmannen med insatser som pågår över lång tid. Annars kommer situationen inte förändras. Det kan gälla exempelvis låga betyg på en skola.

Svaga insatser mot likvärdighet

Var fjärde skolansvarig bedöms ha påtagligt svaga insatser för en mer likvärdig skola. Det kan handla om att extra resurser enbart sätts in där behovet är uppenbart, till exempel i skolor som tagit emot många nyanlända, men utan kunskap om eventuella behov på andra skolor. Skolhuvudmännen saknar alltså överblick.

Det kan också handla om att samma resursfördelningsmodell använts år efter år, utan uppdatering, sammanfattar TT.