Ex-ministern: Inför ett lobbyregister i riksdagen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Förre försvarsministern Peter Hultqvist (S) vill att det införs ett lobbyregister i riksdagen.
– Floran av PR-byråer och konsulter som arbetar med politisk påverkan har ökat, skriver Peter Hultqvist (S) i en riksdagsmotion.

Skolan, sjukvården, samhällsbyggnad och försvarsindustrin är exempel på ”PR/PA-konsulttunga” sektorer. Många av konsulterna har en bakgrund som före detta politiker och politiska tjänstemän. En del är fortfarande politiskt aktiva i en eller annan form.

Skolvärlden granskade nyligen kopplingarna mellan politiker och skolkoncerner, vilket fick stor uppmärksamhet.

Företagens intresse av att anlita före detta och nuvarande politiker och politiska tjänstemän för olika påverkansuppdrag avgörs till stor del av hur pass beroende företagen är av politiska beslut för sina möjligheter att tjäna pengar.

Starkt genomslag

– En följd av att politisk kunskap köps och säljs på en marknad är att den allmänna ojämlikheten i samhället får ett ännu starkare genomslag i politiken. Att använda sig av lobbyister är ett dyrt sätt att bedriva politik på, oavsett om det är frågan om anställd personal eller inhyrda konsulter, sa sociologiprofessorn och lobbyistforskaren Stefan Svallfors i Skolvärldens granskning av den nära kopplingen mellan friskoleföretag och politiken.

Kan inte utkräva ansvar

I sin riksdagsmotion, som Peter Hultqvist skrev tillsammans med S-kollegorna Lars Isacsson och Sofie Eriksson, hävdar han att kapitalstarka företag i samband med upphandlingar anlitar PR-byråer för att påverka politiska beslut, samtidigt som byråer som arbetar med lobbying inte har ”skyldighet att redovisa sin uppdragsgivare.

Det går heller inte att utkräva något ansvar av PR-byråerna. Detta även om de bidragit i beslutsprocesser som i efterhand visat sig ge negativa resultat.”

Trion skriver också att ”för att minska risken för gråzoner där kapitalstarka intressen gör sig gällande utan att vara synliggjorda är det rimligt med någon form av regelverk kopplas till Sveriges riksdag. Att registrera sig som PR-byrå/konsult, ange klient/uppdragsgivare, ämne och ekonomi är fullt rimliga krav i en modern demokrati.”

”Måste kunna lita på politikerna”

Ytterligare motioner har i höst kommit in till riksdagen angående lobbyism, berättar tidningen Altinget. S-ledamöterna Mattias Vepsä och Lawen Redar skriver i sin motion bland annat ”aktuellt är exempelvis hur vissa partier efter uppenbar påverkan genom bjudmiddagar och resor, betalda av tunga ekonomiska intressen, bytt uppfattning.”

Det är inte bara före detta politiker som arbetar som avlönade lobbyister med uppgift att påverkade politiska beslut. Det gör även en del aktiva politiker.

– Det borde inte vara tillåtet att arbeta som politisk lobbyist samtidigt som man är folkvald politiker. Vi måste kunna lita på politikerna, säger lobbyistforskaren Anna Tyllström till SR/P4 Uppland.