Åsa Fahlén: ”Debatten borde handla om en likvärdig skola”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är starkt kritisk till friskoledebatten.
– Den handlar mer om rättigheten att bedriva företag än om utbildning.

Hon anser inte att det behöver vara något konstigt eller suspekt att före detta politiker arbetar som experter åt olika typer av organisationer på bland annat skol- och utbildningsområdet.

– Problemet uppstår när det kommer in ekonomiska och kommersiella intressen i skolan. I dag handlar debatten mer om rättigheten att få bedriva skolföretag, om näringsfrihet, än om utbildningen som sådan, vilken är en felaktig utgångspunkt. Den borde handla om hur vi får en likvärdig skola och om hur systemet ska vara till för alla elever.

”Hur ser de på skolans uppdrag?”

Vad tycker du om att före detta politiker arbetar som lobbyister för stora skolföretag?

– Det är klart att skolföretag ska kunna ta in den expertis som de anser sig behöva för att kunna bedriva sin verksamhet.

– Men det problematiska är att det har kommit in andra intressen i skolan än dem som hör hemma där. Samtidigt kan jag undra hur de politiker som arbetar med detta egentligen ser på skolans uppdrag.