Ras för läslusten i Pisa: "Läsa är ingen prestation"

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Svenska elevers läslust har minskat sedan förra Pisa-undersökningen. Anne-Marie Körling, lärare och tidigare läsambassadör, tipsar lärare om att skippa allt prat om krav.

Läraren och tidigare läsambassadören Ann-Marie Körling tipsar om hur du kan öka läslusten som fortsätter sjunka hos Pisa-elever.

I Sverige läser tre av fem 15-åringar bara om de måste. Den siffran har ökat med 17 procentenheter sedan Pisa 2009.

Två av fem tycker att läsning är slöseri med tid, en siffra som även den har ökat ordentligt.

– Alla de barn och unga som jag pratar med vet att de måste läsa, och de vet om varför det är smärtsamt att inte kunna. Vi behöver inte prata om barnen som inte läser. Vi måste prata med de barnen, säger Anne-Marie Körling.

Ännu mer radikal är minskningen när det gäller tidningsläsande, även om andelen som läser nyheter på nätet ökat från 64 till 74 procent.

Anne-Marie Körling varnar för att tynga läsandet med tvång.

– Den som har läst mycket vet att det finns något annat också. Men det vet inte läsarna som bara är hänvisade till det som är fyllt med krav. Men att läsa skönlitterärt är ingen prestation, det är en bubbla att kliva in i, säger hon.

Enligt henne innebär det prestationsbundna läsandet en risk för stök.

– Varje skoldag innehåller samma typ av uppgifter, läs en text och svara. Men om jag inte kan läsa kan jag inte svara. Jag blir stökig, jag gör andra grejer, säger hon.

Vägen ut kan till exempel vara att läsa högt.

– Högläsning kan man inleda och avsluta varje lektion med. Du kan läsa i nittio sekunder, det är en och en halv sida. Väl valda en och en halv sida kan bli till otroligt mycket tankegångar. Jag tar tid på alla moment under en lektion, eftersom lärare alltid tänker på tiden. En lektion läste jag baksidan på Tranströmers ”Minnena ser mig”. Det tog sextio sekunder. Eleverna kom tillbaka och frågade om jag hade mer sådant där som man tänker om. Hade jag sagt att ”ni måste läsa böcker” hade de gått, säger hon.


Så ökar du läslusten:

  • Kartlägg din klass. Det kanske inte alls stämmer att de inte läser, i just den här klassen. Då vet du på vilken nivå du ska lägga dig.
  • Läs högt, även för 15-åringar. Gärna varje lektion. Välj sådant som eleverna inte själva läser. Man kan läsa första kapitlet ur Kafkas Förvandlingen. Man kan läsa ett stycke Selma Lagerlöf, så eleverna får en känsla för språket. Det väcker nyfikenhet.
  • Var en läsande lärare. Visa att du läser. Det gör det möjligt för barn och unga att härma.
  • Bryt kulturen på högstadiet som säger att det inte är coolt att läsa. För att göra det måste du komma med något annat, att läsande är intressant och inte ett måste.
  • Låt eleven kasta ut en tändsticksask på en tidningssida, och läsa det som står under asken.
  • Lyssna på P1 och låt eleven välja tre ord. Hen behöver inte kunna dem, bara känna på dem. Utvecklingen går fort så länge intresset är väckt.
  • Öva på att gå till biblioteket. Prata om böckerna eleverna valt, tillsammans. Använd exempel ur litteraturen för att prata om konflikter, värdegrunder.
  • Döm och värdera aldrig elevens bokval.
  • Källa: Anne-Marie Körling