Dokument avslöjar: Ekström kände till Pisa-problemen

Utbildningsminister Anna Ekström (S) väljer nu att offentliggöra de två omtalade promemoriorna om höga exkluderingstal i elevurvalet till Pisa 2018, och som refererades till i Riksrevisionens nyligen publicerade granskning.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Anna Ekström kände till problemen med Pisa redan när resultatet presenterades i december 2019. Det visar hittills hemliga pm som Läraren.se tagit del av.

Läraren.se har tagit del av de hittills hemliga promemorior som utbildningsdepartementet skrivit. 

I november 2019, innan Pisa-resultatet presenteras, skriver tjänstemännen bakom rapporten:

”Skolorna har tagit ut svängarna lite för mycket i sin tolkning av exkluderingsreglerna och exkluderat alltför många elever”.

Det innebär att utbildningsministern kände till problemen redan när Pisa 2018 presenterades, i december samma år.

Varför larmade du inte?

– Jag har använt promemoriorna för att ställa kontrollfrågor och fått tillfredsställande svar. Hade jag inte fått tillfredsställande svar hade jag naturligtvis haft anledning att agera, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till Läraren.se.

I juni 2020 får OECD i uppgift att granska Sveriges urval, till en kostnad av 200 000 svenska kronor. Granskningen redovisas i oktober samma år, och resulterar i en ytterligare promemoria:

”Ingen kommer alltså att kunna presentera något exakt facit över tillförlitligheten i det svenska PISA-urvalet. En sammantagen bedömning, givet den statistiken som finns tillgänglig över antalet asylsökande, måste dock vara att den kraftigt ökande svenska exkluderingsgraden är problematisk”.

Tjänstemännen varnar också för att kritiker inte kommer att nöja sig med OECD:s granskningsresultat.

– Då är det viktigt att veta att Riksrevisionen redan hade påbörjat sin granskning, och att jag visste att vi skulle få en svensk myndighets genomlysning av Pisa-2018. Det är jag väldigt glad för ­– framförallt att de gått igenom hur det gått till ute i verkligheten ute hos skolsamordnarna, säger Anna Ekström.

När det gäller OECD-rapporten om Pisa-resultatet, hänvisar Anna Ekström till Skolverket. Det var den myndighet som beställde och tog emot rapporten.

Hade du kontakt med Skolverket om resultatet av OECD:granskningen?

– Det är en fråga som fortfarande granskas och jag vill gärna gå tillbaka till minnes- och dagboksanteckningar innan jag svarar på så detaljerade frågor.

Hur stort förtroende har du för själva OECD-rapporten?

– Jag har tagit del av Riksrevisionens slutsatser och jag noterar att det finns kritik mot OECD:s rapport. Jag avstår att kommentera den kritiken, det får anstå tills regeringen kommenterar Riksrevisionens rapport, säger Anna Ekström.

Gunilla Svantorp (S), utskottets ordförande, säger sig också ha förtroende för OECD:s utredning – trots att den får kritik av Riksrevisionen.

– OECD säger att Sverige har gjort rätt. Jag som lekman kan inte gå in och säga att så är det inte, säger hon till Läraren.se.

”Inget kvitto på skolans resultat”

Kritiken mot regeringens Pisa-hantering lyfter en annan fråga: Hur mycket styr resultatet den svenska skolpolitiken?

– Det finns de som ser Pisa som ett kvitto på den svenska skolans resultat. Så är det inte. Pisa görs på ett urval av elever och som mäter vissa kunskapsresultat för femtonåringar. Det är klart att den svenska skolans uppdrag är bredare än så, säger Anna Ekström.

Hon tillbakavisar M-kritiken om mörkläggning och skönmålning av resultaten.

– När jag fått klara och tydliga besked (av Skolverket) litade jag på dem, så svarade jag riksdagen och andra att resultaten står sig, säger Anna Ekström.

Moderaterna håller inte med.

– Anna Ekström har i alla debatter med mig, besök i utskottet, och i interpellationsdebatter, blånekat till att det var en för stor exkludering. Det gör mig besviken när hon fått det svart på vitt från sina egna tjänstemän. Inte så mycket för Pisa, utan för att jag är orolig för att så många barn inte klarar skolan i Sverige, säger Kristina Axén Olin.

Förlitat sig på Skolverket

Liberaler och Moderater har tidigare krävt en oberoende svensk utredning, något som röstats ned av S, V, C och Mp.

Roger Haddad (L) deltog vid utbildningsutskottets utfrågning av Anna Ekström under torsdagen.

– Mycket av svaren vi fick var i stil med att man agerar utifrån det underlag man fått av Skolverket, man säger från regeringen att man litat på Skolverket, säger Roger Haddad.

Nu kräver Moderaterna en större variant av den KU-granskning som Sverigedemokraterna initierat.

– Vi vill att de även ska ta med det som framkommit med riksrevisionen. Så får vi se vad de kommer fram till, säger Kristina Axén Olin.

Exakt när KU-beslut kommer är ännu inte klart. Regeringens svar på Riksrevisionens granskning ska komma inom fyra månader. 

LÄS ÄVEN

Ekström om kritiken: ”Inga planer på att avgå”

Professorns kritik: ”Klart det påverkar resultatet”

Riksrevisionen sågar Pisahanteringen