5 tips till lärare: Så lyckas du med föräldramötet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Just nu är det hög tid för föräldramöten i många skolor. Jonas Nilsson, förstelärare vid Stordammens skola i Uppsala, tycker att mötena är viktiga för att skapa samsyn kring lärandet.
Här är hans bästa tips för att få föräldramötet att flyga.

Terminsstart betyder tid för föräldramöten på de flesta skolor i landet. Men det råder delade meningar inom lärarkåren om huruvida föräldramötet är ett viktigt moment eller om det rentav borde skrotas i vissa årskurser.

Jonas Nilsson arbetar som förstelärare på Stordammens skola i Uppsala och föreläser om klassrumsledarskap och lärares kommunikation med föräldrar. Han tycker att föräldramöten fyller en central funktion i skolan.

– Föräldramöten är fantastiskt viktiga. Det är det professionella mötet mellan skolan och hem där man får möjlighet att samverka, vilket läroplanen uppmanar till. På mötet har läraren möjlighet att visa upp sin professionalitet och visa att vi kan leda med fast hand, säger Jonas Nilsson.

Dessa punkter menar han leder till att föräldrar känner en tillit till läraren. Dock påpekar han vikten av att föräldramötet inte bara får bli ett informativt möte mellan lärare och vårdnadshavare.

– Förutom information låter jag föräldrar samtala kring hur vi genom samverkan uppnår en så lyckad och trygg skolgång som möjligt för barnen. Mycket av den kritik som vissa föräldrar har kommit med under åren är att: ”varför fick vi inte bara ett mejl i stället, vi satt ändå bara och lyssnade på massa information”. Då har lärare misslyckats med att inbjuda till samtal och skapandet av en mötespunkt för föräldrar.

Föräldramötets kanske viktigaste uppgift är att det skapar en viktig samsyn kring lärandet och skolgången, menar Jonas Nilsson.

– Föräldrar sätter tonen hos sina barn i hemmet, därför måste de få diskutera inställning till lärande och skolan under ett möte med läraren. Mötet bidrar till att föräldrar litar mer på läraren och skolans kompetens. I mötet kan man också belysa vikten av samarbete och att vi har ett gemensamt mål – deras barns skolgång.

Skolvärlden har tidigare belyst debatten kring föräldramötets vara eller icke vara. Bland annat har läraren Sara Bruun i ett blogginlägg på Skolvärlden lyft fram föräldramötet som en arbetsuppgift som delvis skulle kunna tas bort och ifrågasatt om mötet i mångt och mycket fyller en någon funktion.

Jonas Nilsson respekterar den åsikten, men håller inte med om att mötet skulle vara onödigt.

– Får man som lärare inte tillbaka tiden av sin arbetsgivare för mötet så är det så klart beklämmande. Vi har möjlighet att kompa ut tid under delar av studiedagar och mötesfria veckor. Jag tycker att det definitivt värt att ha alla föräldramöten, säger han och fortsätter:

– Med tanke på att man så ofta läser i media om hur föräldrar påpekar hur lärare sköter sitt arbete i dag och att föräldratrycket har ökat i och med marknadiseringen av skolan under åren. Det här är en möjlighet att sätta tonen till ett fint läsår, tillsammans med föräldrar, och bespara sig en massa arbete som kan komma i otrygg föräldragrupp.

Jonas Nilssons 5 tips – så lyckas du med föräldramötet

  Börja med att välkomna föräldrarna till ditt klassrum:
  • ”Stå utanför dörren till klassrummet och ta emot föräldrarna genom att hälsa när de kommer. Det ska direkt kännas som ett respektfullt möte mellan vuxna människor.”
Du ska ha en tydlig dagordning:
  • ”Här kommer det människor från olika former av yrken där många är vana med möten och mötesstruktur. Så varför ska vi agera annorlunda när vi har föräldramötet? Skriv upp en tydlig dagordning på tavlan där alla föräldrar kan se exakt vad som ska komma under mötet.”
Begränsa den informativa delen:
  • ”Var noga med att påpeka att informationen bara är en del av mötet. Den delen är oftast bäst att ta inledningsvis, tycker jag. Mötet känns vitalare om du har olika moment.”
Skapa delaktighet under mötet:
  • ”Fokus, efter att man har gett information, ska vara på det mänskliga mötet mellan föräldrar och lärare. Ge föräldrarna uppgifter, som små frågor om exempelvis förväntansdokumentet på skolan, och sedan skapar du mötesplatser och diskussioner i mindre grupper där föräldrarna får vara delaktiga. Då händer det någonting i gruppen och fokus riktas inte hela tiden mot läraren – utan du lägger över ansvaret litegrann på föräldrarna. Delaktigheten kan göra att man som förälder känner att man vill återvända till nästa mötestillfälle.”
Tänk på möbleringen:
  • ”Fundera på möbleringen i klassrummet. Vi bjuder in vuxna som är vana med möten. Då kan det vara bra att ställa upp borden på ett annat sätt så att man sitter vid ett längre bord. För då möter de varandra med blicken, det tror jag är viktigt. Det behöver inte vara som man ofta ser att föräldern ska sitta vid sitt barns bänk, det kan vara ett litet delmoment, utan det viktiga är visa föräldrarna att du är en bra ledare för deras barn – och det måste du visa under föräldramötet.”