Edholm: De fortsätter satsa för lite på skolan

Skolminister Lotta Edholm (L) och Åsa Fahlén möttes i Sveriges Lärares forum ”Lärarrummet”. Foto: Filippa Ljung

Skolornas nedskärningar har lett till lärarprotester från norr till söder. Vad säger skolminister Lotta Edholm till lärare som känner att gränsen är nådd?
– Regeringen inser att skolan behöver mer resurser, därför höjer vi de riktade statsbidragen. Men i huvudsak är finansieringen kommunernas ansvar.

Lotta Edholm (L) var på onsdagen gäst i Sveriges Lärares samtalsforum ”Lärarrummet”. Tillsammans med ordförande Åsa Fahlén resonerade de kring ödesfrågan: Hur ska svensk skola kunna ge alla elever, oavsett bakgrund, samma förutsättningar att lyckas?

Skolministern lade ett tungt ansvar på enskilda kommuner:

– Vi liberaler har länge velat förstatliga skolan. Det är stora skillnader mellan hur mycket olika kommuner satsar. 

Ett förstatligande är inte aktuellt för närvarande, men för att minska skillnaderna mellan kommunerna har regeringen beslutat att utreda frågan om en nationell skolpengsnorm.

– Det skulle innebära att kommunerna inte kan lägga sig under en statligt reglerad norm.

Öka sektorsbidragen viktigaste åtgärden

Åsa Fahlén är inte främmande för idén, men tror inte att en norm löser problemet:

– Vi har små kommuner som saknar kapacitet att driva skolor. Den viktigaste åtgärden som jag vill att du tar med dig till regeringen är att öka sektorsbidragen till skolan.

Lotta Edholm betonade att hennes regeringen skjutit till 1,2 miljarder mer till skolan, men underströk att det i slutändan är kommunerna som måste prioritera annorlunda.

– De kommuner som valde att satsa för lite på skolan när den kommunaliserades för 30 år sedan, de fortsätter att satsa för lite på skolan. 

”Fel utveckling med stödinsatser”

Vad är det som mer krävs mer precist för att lyfta svensk skola utöver ökade resurser? Åsa Fahlén lyfte tre saker:

– Fler tidiga stödinsatser, fler legitimerade lärare och mindre klasser. 

Vad gäller tidigare insatser för elever som halkat efter så berättade hon om en illavarslande trend.

– Stödinsatserna sätts in allt senare, i huvudsak först på högstadiet. Så var det inte förut, här har utvecklingen gått åt helt fel håll. 

Lotta Edholm höll med:

– Man bara skjuter problemen framför sig, den som inte lärt sig läsa i årskurs tre kommer att få väldigt svårt att komma ikapp.

Åsa Fahlén pekade på de stora samhälleliga kostnaderna om inte insatser sätts in tidigt.

– Det bidrar till att eleverna inte når gymnasiebehörighet, vilket i sin tur leder till svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och kostnader det medför.

Problemen är störst i vissa landsbygdskommuner och i socioekonomiskt utsatta områden i städernas förorter. Hur får man fler behöriga lärare att vilja arbeta i dessa skolor? Lotta Edholm, som använt lönemoroten som skolborgarråd i Stockholm, slog ett slag för fler förstelärare.

– Större utmaningar ske ge mer betalt.

Åsa Fahlén var inte helt övertygad:

– Förstelärarsystemet är stelbent, det är inte bra när en lärare får 10 000 kronor mer i månaden än sina kollegor på samma skola. Det behövs en bättre löneutveckling för alla lärare. 

LÄS ÄVEN

Här protesterar lärarna mot ”döden för svenska skolan”

Maria Wiman: Mina barnbarn kommer häpna när jag berättar om skolan idag

HP Tran: Ingen kommer att tacka dig när du går in i väggen