Inför nedskärningarna: ”Aldrig haft så många gråtande lärare”

Situationen är akut för Eskilstuna enligt Cecilia Rahbek Nöhr.

Kommunen skjuter till nära 37 miljoner – och förskola och skola i Eskilstuna slipper att ta med sig underskott från 2023 in i det nya året. Men under 2024 väntar ett stålbad för alla skolformer.
– Vi har en akut situation, säger Cecilia Rahbek Nöhr, Sveriges Lärare.

I dagarna kom beskedet om att Eskilstuna kommun lägger ytterligare 36,7 miljoner på skolan, vilket SVT rapporterat.

Men inför 2024 ska förskolan spara 40 miljoner kronor, grundskolan 54 miljoner och gymnasiet 10.

– Arbetsmiljöenkäten för 2023 visar att 54 procent av lärarna i grundskolan känner att de har balans mellan arbete och fritid och har svårt att ta ut lagstadgade raster och pauser i vardagen. Hälften har inte en hållbar situation redan innan, säger Cecilia Rahbek Nöhr.

Motsvarar inte nedskärningarna

Antalet barn i förskolan minskar något, men inte på en nivå som motsvarar nedskärningarna.

– Förskolan redan sparat 120 barnskötare som både har omställts, och ett femtiotal som man avslutade anställningen för under 2023. Det är väldigt utsatt och det finns en stor uppgivenhet inför 2024. Det finns en stor oro, både för att man inte ska kunna bedriva det vi vill kalla skolverksamhet. Man kommer inte ha en möjlighet att uppfylla skollagens krav, säger hon.

Det i en kommun där 35 procent av de anställda inom förskolan är behöriga förskollärare. 

– Vi har aldrig haft så många medlemsärenden som handlar om rehabilitering och utmattningsdepression. Väldigt många som ringer och gråter och inte vet om de ska orka – och då är vi bara i början av processen. Det är väldigt bekymmersamt, säger Cecilia Rahbek Nöhr.

Samtidigt har Eskilstuna problem med både social utsatthet, elever med låga resultat och hem med svag utbildningsbakgrund. 

 

Hoppas på lindring

Sveriges Lärares Cecilia Rahbek Nöhr förklarar att förskola och skola redan lider efter flera år av effektiviseringskrav. 

Nu står hoppet till att besparingarna blir något mindre än aviserat. 

– Vi hoppas landa på 34 miljoner för grundskolan, gymnasiet har 10 miljoner men vi hoppas att det krymper lite. Men förskolan står fortfarande med 40 miljoner som de ska spara.

Det är inte klart förrän i februari-mars, då elevunderlaget är färdigt.

 

LÄS ÄVEN

Han blir ny chef för Skolverket

Forskarnas nya verktyg ska hjälpa mot nätkränkningar

Maria Wiman: Klarar du mina 8 tankenötter om skolan?