Forskarnas nya verktyg ska hjälpa mot nätkränkningar

Rebecka Cowen Forssell, universitetslektor och forskare vid Malmö universitet, är en av personerna bakom verktygslådan.

Vårdnadshavare som mejlar krav, elever som smygfilmar lärare och Facebookgrupper som fylls med på otrevliga påståenden om skolpersonal.
Nu finns en ny verktygslåda med redskap för skolan för att hantera de digitala påfrestningarna många lärare upplever.

Med digitaliseringen blev det lättare att ta kontakt med skolchefer och lärare. En möjlighet som allt oftare missbrukas.

Aggression från utomstående inom ”serviceyrken” har nästan fördubblats mellan åren 2010 till 2015 och främst sker ökningen inom skolväsendet.

Uthängning på sociala medier, kritiskt formulerade mejl och sms från föräldrar efter arbetstid har utvecklats till ett riskområde i skolpersonalens arbetsmiljö.

Tre problemområden

Nu har forskare vid Malmö universitet tagit fram en verktygslåda för att hjälpa skolor att hantera problemet.

Efter att ha intervjuat lärare och rektorer identifierades tre problemområden:

  • Aggressivt formulerade email från vårdnadshavare
  • Negativt omtal eller exponering på sociala medier
  • Att man filmar lärare i klassrummen. Filmer som riskerar spridas på sociala medier.

Största problemet var aggressiva mejl från vårdnadshavare och forskarna noterade att det fanns indikationer på problemet var större på skolor i välbärgade områden. 

– Där finns förmågan att argumentera för en förändring av beslut och även om syftet från början säkert var att komma med konstruktiv kritik så tar diskussionerna ibland en negativ vändning, framför allt i Facebookgrupper utan moderator, säger Rebecka Cowen Forssell, universitetslektor och forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet, och en av personerna bakom verktygslådan.

Intervjuerna visade även att juniora lärare kunde vara särskilt utsatta. 

– Man pratar inte med utan om lärare och eftersom det finns sekretess att förhålla sig till för skolpersonal blir handlingsutrymmet begränsat. 

Reaktivt i stället för proaktivt

Hjälp och stöd blir ofta reaktiv istället för förebyggande men med hjälp av en kostnadsfri verktygslåda med tre delar hoppas Malmöforskarna att det ska förändras och underlätta arbetsmiljöarbetet.

Verktygen består av tre korta filmer kring de tre identifierade problemen, en informationsguide och en samtalsfilm som syftar till att fördjupa kunskapen och skapa ett sammanhang runt problemen.

Verktygen riktar sig i första hand till rektorer och andra med ansvar för arbetsmiljöarbetet: fackliga företrädare, HR, förvaltningsledning skyddsombud men kan även vara användbart för enskilda lärare att ta del av.

LÄS ÄVEN

Ny rapport: Lärarbristen ett hot mot Nordens länder

Maria Wiman: Klarar du mina 8 tankenötter om skolan?

Omotiverade elever bakom resultatet i Pisa