Chockökning av uppsagda lärare: ”Vi har varnat”

Trots Sveriges Lärares manifestationer landet runt, här i Göteborg, sägs fler lärare upp än på många år – som en följd av besparingarna. Foto: Amina Dahlab/Nicklas Elmrin.

Trots lärarbrist och behörighet som varierar mellan 40 och 90 procent av lärarna i grundskolan, har antalet uppsägningar av lärare på grund av arbetsbrist ökat med över 200 procent sedan 2018. Det visar siffror från Omställningsfonden.

Hittills i år har 86 lärare sagts upp inom regioner och kommuner på grund av arbetsbrist.

Det är en ökning med över 200 procent sedan 2018.

Siffrorna kommer från Omställningsfonden, en stiftelse som ägs av bland annat Sveriges kommuner och regioner, Sobona och Kommunal.

– Nu ser vi att det som vi har varnat för och protesterat mot genom manifestationer och demonstrationer över hela landet, blir verklighet, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

Så många lärare har sagts upp

Fler arbetslösa lärare – och längre

Omställningsfonden har inga uppgifter om andelen behöriga lärare bland de uppsagda, men Lärarförsäkringar ser samma dystra trend. 

– Vi ser att det är fler arbetslösa nu jämfört med tidigare år, och att antalet arbetslösa dagar är fler i snitt, säger Fredrik Stanser, kommunikationschef på Lärarförsäkringar.

Färska siffror från SCB visar hur skolan skär ner mer och mer, främst på personal.

Att ekonomin spelar roll för behörigheten visar en stor granskning i Vi Lärare, från augusti 2023.

En vanlig orsak till att välja obehörig personal är just ekonomi.

– När lärare sägs upp så drabbas elever med sämre möjlighet att få den utbildning de har rätt till. Och de lärare som är kvar kommer få en ökad arbetsbelastning. Detta är inte vad svensk skola behöver. I stället borde arbetsgivarna värna skolan och lärarna – för elevernas skull och för landets skull, säger Åsa Fahlén.

Lärarbristen – 131 000 tjänster

Uppsägningarna sker trots att det enligt Skolverket kommer att krävas 131 000 heltidstjänster inom alla skolformer från förskola till vuxenutbildning fram till 2035, inklusive fritidshem och speciallärare och -pedagoger och trots att lärarbehörigheten varierar stort.

Högst behörighet i grundskolan 2023 har Vadstena med 93 procent av lärarna, lägst ligger Ragunda med 40.

LÄS MER: 

Skolor söker inte aktivt efter behöriga lärare

Lärarna har fått nog: STOPPA SLAKTEN PÅ SKOLAN!

Elins ilska drog igång lärarnas manifestation

Efter lärarnas protest: Kommunen stryker sparkrav