Hon prisas med Pennsvärdet – ”Språket står i centrum”

Lågstadieläraren Anna-Linnéa Olsson får ta emot Pennsvärdet på Berättarministeriet och träffa skolministern Lotta Edholm under en prisceremoni den 5 oktober. Foto: Adam Casselbrant/Gabous Production

Anna-Linnéa Olsson får Pennsvärdet av Berättarministeriet.
Slutklämmen på juryns motivering säger det mesta om ”Nea” som hon kallas på skolan:
”Där andra säger att det inte går, visar Nea att det går.”

Det är en kort rast på Rösjöskolan i Sollentuna utanför Stockholm.

Lågstadieläraren Anna-Linnéa Olsson – som i veckan ska ta emot Pennsvärdet på Berättarministeriet och träffa skolministern Lotta Edholm – har en hektisk dag.

– Jag har precis fått en ny klass som jag ska få följa i några år, så det är väldigt mycket att göra. Men det är kul och inspirerande att få lära känna 23 nya små elever, säger hon.

”Det känns overkligt”

Hur känns det i vardagen att ha fått Pennsvärdet – utmärkelsen för lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande?

– Det känns lite overkligt. Det är otroligt hedrande att få ett så fint pris och jag är jätteglad, säger Anna-Linnéa Olsson.

Kan du berätta lite om hur du kommer använda din filosofi som lärare just idag?

– Mina elever är på olika nivå. En del säger att de inte kan läsa, men jag vägrar att acceptera att en unge på sju år ska stämpla sig själv genom att säga att den ”inte kan”, särskilt inte bara veckor in i sin nya tillvaro i skolan. Då säger jag ”Vi har inte lärt oss det ÄNNU”. Jag har höga krav och förväntningar på eleverna, men det måste också få ta tid att lära sig nya saker och det är okej att man lär sig olika fort. Det måste jag vara väldigt tydlig med och det måste kännas hos eleverna, säger hon.

Vinnaren av Pennsvärdet 2023

 • Namn: Anna-Linnéa Olsson
 • Smeknamn: Nea.
 • Skola: Rösjöskolan, Sollentuna
 • Årskurs: Lågstadielärare
 • Antal år som lärare: 16 år
 • Antal år på Rösjöskolan: 8 år
 • Sagt om Anna-Linnéa:  ”Nea möter alla elever utifrån deras förutsättningar och skapar lärandesituationer för alla elever oavsett elevens bakgrund. Med oerhörd hög tilltro, höga förväntningar och genuin omtanke för varje elev skapar hon de bästa förutsättningarna.”
  Maria Töverud, rektor Rösjöskolan

Något enkelt exempel på hur du rent praktiskt går till väga?

– Språket står i centrum. Jag är noga med att tala långsamt och välartikulerat så att det ska bli enklare att förstå. Sedan försöker jag förstärka orden genom att teckna dem. Det är inte så att jag kan teckenspråk; utan jag försöker förmedla bilder som förstärker så att det ska bli lättare att hänga med, säger Anna-Linnéa Olsson.

Vad är utmärkande för din undervisning?

Anna-Linnéa Olsson.

– Jag använder mig av ett varierat lektionsstöd för att understödja inlärningen, som till exempel extra texter, rörlig media och bildstöd. För att ge eleverna förförståelse och jobba medvetet språkutvecklande presenterar jag både mål med arbetet och ämnesspecifika ord före genomförande av lektionen.

– I mitt arbete med eleverna påminner jag dem om de olika nivåer man går igenom när man lär sig nya ord och begrepp. Vi talar om att eleverna först hör ordet för första gången. Nästa gång de möter begreppet har de redan hört det och kanske kan förstå ordet. Målet är att eleven gör begreppet till sitt eget och använder det på egen hand, säger hon.

Tackar sina kollegor

Hur skulle du beskriva ditt klassrum?

– I mitt klassrum finns en trygghet i gruppen i att vi alla är olika, med individuella styrkor och utmaningar, men alla är lika viktiga. Jag är säker på att det syns och känns när man kommer på besök i vårt klassrum.

Anna-Linnéa Olsson tackar sina kollegor.

– Läraryrket är ingen one man-show, det är ett lagarbete där varje möte är unikt och ger nya insikter. Jag ser Pennsvärdet som ett pris till hela Rösjöskolan och alla andra skolor med liknande profil. Ibland syns inte vårt hårda arbete när vi inte lyckas lika väl resultatmässigt som andra skolor kan göra. Priset ger en stolthet till alla oss som arbetar i skolor som kämpar med språket och att låta barnen få utvecklas maximalt trots att de inte har språket från början, säger hon.

Juryns motivering till Pennsvärdet

”Anna-Linnéa är en sann förebild för både elever och kollegor. Genom sin breda ämneskunskap, pedagogiska förmåga, nyfikenhet och tilltro till varje elev stärker hon såväl elevgruppen som varje individs agens. Att vara elev i Anna-Linnéas klassrum innebär en tilltro till sig själv och sina tankar, förmåga att agera kritiskt tänkande samt lust att vilja och våga lära.

Tillsammans med sina klasskamrater och en engagerad lärare som utmanar och är närvarande i hela lärandeprocessen.

I Anna-Linneas klassrum är språkutvecklingen central för allt kunskapande. Anna-Linnea arbetar strukturerat i såväl formella som informella former och framförallt, med kreativa arbetssätt. Genom samhörighet och samarbete ges alla elever chans att uttrycka sig och finna svar tillsammans. Hon rustar inte bara sina elever för i dag, utan också för ett livslångt lärande där samhörighet och fritt tänkande är grundpelare.

Anna-Linnéa ser till att varje elev är rustad att nyttja kraften i ögats förmåga att ta till sig text, handens styrka i att kunna forma ord, tankens kraft i att ha en hög tilltro till sig själv och förmågan att vilja och våga lära. En lärargärning som är grundad i det kompensatoriska uppdraget att utbilda nästa generations samhällsmedborgare att våga och vilja ta plats i samhället. Där andra säger att det inte går, visar Nea att det går.”

Mottagaren av Pennsvärdet har utsetts av en jury bestående av:

 • Cecilia Nordström - styrelseordförande Berättarministeriet, juryns ordförande
 • Anna Ekström – tidigare skolminister och generaldirektör för Skolverket
 • Caroline Hatcher - lärare och mottagare av Pennsvärdet 2022
 • AnnChristin Rothstein - Skolledare och lärare
 • Niklas Brismar Pålsson - ämneslärare i svenska och filosofi
 • Ingela Korsell – författare och ledamot av läsrådet
 • Sanna Horn – program- och volontäransvarig Berättarministeriet