”Lärare ska inte behöva välja mellan tryckta och digitala läromedel”

Elever ska inte begränsas och har rätt till såväl tryckta som digitala läromedel, skriver Per Kornhall, Läromedelsförfattarna.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Nio av tio elever tycker att läromedel är viktigt, men alla har olika preferenser. Det är dags att sluta ställa digitala läromedel och analoga läroböcker mot varandra. Vi måste ge elever tillgång till både och, skriver Per Kornhall, Läromedelsförfattarna.

Svenska elever spenderar mer tid på internet än elever i alla andra länder, men att navigera och söka information är de inte lika bra på. Det visar en färsk studie baserad på den senaste PISA-undersökningen. Studien visar även ett starkt samband mellan läsning av längre texter och kunskapsresultat, samt att hälften av Sveriges 15-åringar inte kan skilja på fakta och åsikter. Med detta i åtanke är det oroväckande att skolelever ofta hänvisas till att leta upp fakta på egen hand.

LÄSTIPS NYA LÖNELISTOR: Lärarlöner 2021 – se om du har rätt lön

Frågan om läromedel har aktualiserats i och med distansundervisningen det senaste året. Swedish Edtech Industrys nya branschrapport visar att det under pandemin har blivit tydligt att alla elever inte har tillgång till dator och internet utanför skolan. Detta ställer frågan på sin spets – elevers hemförhållanden ska inte påverka möjligheterna att klara studierna.

Det finns mycket som tävlar om elevernas uppmärksamhet när de sitter med sin dator, läsplatta eller mobiltelefon, och många upplever det lättare att koncentrera sig när de läser analogt. Det bekräftas av en undersökning Ungdomsbarometern genomfört på uppdrag av oss bland över tusen elever.

Digitala läromedel ger å andra sidan variation och möjliggör personlig anpassning, och du kan enkelt komma åt dina läromedel genom till exempel mobilen. Det finns uppenbarligen fördelar med såväl digitala produkter som fysiska böcker, så vad ska man egentligen välja? Svaret borde vara enkelt: båda delarna.

Åtta av tio vårdnadshavare med barn i skolan vill att deras barn ska ha både digitala läromedel och böcker. Det visar en Kantar Sifo-undersökning som vi har genomfört bland över tusen svenska vårdnadshavare. Samtidigt föredrar nästan tre av tio elever digitala läromedel, och lika många föredrar böcker. Över 40 % vill ha både och.

LÄSTIPS Stort forskningstema om läromedelskaoset

I läroplanen för grundskolan står det att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” Ändå finns det klassrum med endast böcker och klassrum med endast digitala läromedel, och i värsta fall: inga läromedel alls. Hur ska det främja elevernas lärande? Lärare ska inte behöva välja mellan studiebesök eller läromedel, matteböcker eller engelskaböcker, digitala eller analoga läromedel. Vart vi än vänder oss stöter vi på samma problem: lärare tvingas välja. När SVT pratar med lärare i Umeå säger läraren Dan Åberg ”Vi vill ha tillgång till digitala läromedel och fysiska böcker. Och den kombinationen finns inte, det kan jag säga.”

Han är inte ensam. Vår rapport Rätten till kunskap visar att 78 % av lärarna behöver större ekonomiska resurser för att kunna välja mer ändamålsenliga läromedel. Det är solklart vad som krävs: resurserna måste ökas och fördelas bättre. Mer och jämnare fördelade läromedel måste till för att vi ska få en likvärdig skola. Skollagen behöver skärpas.

Elever har rätt till såväl tryckta som digitala läromedel. Ingen elev ska i onödan bli begränsad i sin utveckling på grund av skolans ekonomi. Läromedel bör inte gå att prioritera bort, så enkelt är det.

Per Kornhall
Läromedelsförfattarna

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

LÄS ÄVEN

Presenten som står högst på lärarnas önskelista

Lärarkonflikten hårdnar – över 20 000 i strejk

Experten: Därför ska skol-aktiebolagen bort