Lärarstudenternas svar: ”Det här är viktigast för oss”

Titus Fridell, ordförande för Sveriges Lärarstudenter, har ett annat fokus än utbildningsminster Mats Persson (L) och skolminister Lotta Edholm (L).

Utbildningsminister Mats Persson (L) och skolminister Lotta Edholm (L) vill se en lärarutbildning med mindre teori och mer praktik.
– Det viktigaste för oss är mer lärarledd tid och en introduktionsperiod till alla, säger Titus Fridell, ordförande för Sveriges Lärarstudenter.

I en debattartikel i SvD skriver Mats Persson och Lotta Edholm att lärarutbildningen ägnar sig för mycket åt abstrakta teorier och för lite åt den klassrumsnära praktiken.

”I stället för att lära våra framtida lärare hur man gör för att etablera sig som en auktoritet i klassrummet eller hur man hanterar stökiga elever domineras lärarutbildningen av abstrakta teorier” skriver Persson och Edholm.

Särskilt meriterade som handledare

Men Titus Fridell, ordförande för Sveriges Lärarstudenter, menar att det viktigaste är att säkra de praktiska element som redan finns.

– Det tror vi bäst görs genom att VFU-handledarnas status och förutsättningar att utföra uppdraget stärks. Till exempel genom att bara särskilt meriterade lärare ska kunna vara handledare och att de får tid avsatt i sin tjänst för att vara närvarande och ge handledning till studenterna, säger han.

Ministerduon vill även se större fokus på hjärnforskning.

”Även om kognitionsforskning sedan 2021 ingår i lärarutbildningen behöver området stärkas mer” skriver Persson och Edholm.

Och skriver:

”Forskning om hjärnan – om hur arbets- och långtidsminnet fungerar och vilka andra faktorer som kan påverka inlärning och utveckling – bör vara en viktig del”.

Annat fokus för studenterna

Regeringens skolpolitik lutar sig mot penna och papper i stället för digitala verktyg.

”De rödgröna partiernas fokus på skärmar i undervisningen på bekostnad av papper, penna och läroböcker gör nu att små barns grundläggande förmåga till att läsa, skriva och räkna hotas.”

Tanken är att utbildningen ska återgå till ”grunderna”. Men för Lärarstudenterna är fokus något annat.

– Det viktigaste för oss är att utbildningen håller hög kvalitet och att man som nyexaminerad lärare får en schysst introduktion i yrket. Så mer lärarledd tid och en introduktionsperiod till alla är två jätteviktiga frågor för oss, säger Titus Fridell.