Skolan öppen efter lovet – i strid med regionens rekommendationer

I Mölndal har högstadiet delvis distansundervisning.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Efter vecka tio återvänder de sista eleverna och lärarna till skolan efter sin sportlovsvecka. Bland dem region Stockholm, som i likhet med bland andra Västra Götaland och Skåne rekommenderar att gymnasiet och högstadiet bedriver sin undervisning på distans den första veckan efter lovet.

Men trots rekommendationerna från Västra Götalands regionala smittskydd att helt och hållet gå över till distansundervisning efter lovet beslutade Mölndals kommun att fortsätta låta en tredjedel av eleverna i högstadiet undervisas på plats.

– Rekommendationen att gå över till distansundervisning kom väldigt sent på söndag eftermiddag – kväll så vi fick kunskap om det på måndag morgon. Sedan tidigare hade vi ett samverkat beslut om att två tredjedelar har distans, och det är för att vi vill ha en långsiktig lösning för både lärare och elever. Vi bedömde att det skulle räcka för att minska trängsel, så vi tog inget nytt beslut, säger Fredrik Hellsten, skolchef på Mölndals kommun.

Den här händelsen sticker ut

Lärarnas Riksförbund i Mölndal berättar att många lärare reagerat kraftigt på att arbetsgivaren valt att inte följa regionens rekommendationer, och man menar dessutom att kommunikationen i frågan inte varit tillräcklig.

Anna Alfred

– Det blev ganska mycket storm kring detta. Vi vill ha en förklaring till varför man kringgår regionens rekommendationer men vi har inte fått någon sådan som håller. Vi har gemensamt med Lärarförbundet försökt säga att ”hallå vi behöver ha en dialog”, men fick ingen respons. Först efter påtryckningar fick vi till ett möte – måndagen därefter, säger Anna Alfred, ordförande och föreningsombud LR Mölndal.

Hur reagerade era medlemmar kommunens beslut?

– De är ju väldigt upprörda. Man pratar om tappat förtroende för huvudmannen. Det här ger signaler om att vår hälsa inte är viktig, att lärarnas väl och ve inte är värt att måna om. Jag tycker det är jättemärkligt att en kommun sätter sig över en myndighets rekommendationer.

Skolchef Fredrik Hellsten har förståelse för att lärare reagerar på beslutet, men försvarar det samtidigt.

– Jag kan absolut förstå att man reagerar. Men jag kan också förstå de som i andra kommuner är kritiska till att man där tog snabba beslut som lärarna måste anpassa sig till med kort varsel. Det är en svår tid, säger han.

Han delar inte fackets bild av att kommunikationen fungerat bristfälligt. Eftersom kommunen inte fattade något nytt beslut angående distans fanns det inte heller något beslut att samverka, menar han.

– Vi tog ingen förnyad kontakt med facken kring detta eftersom det inte var aktuellt att ta ett nytt beslut. Tar vi ett nytt beslut så kallar vi till samverkan. Sen har jag förstått att de önskat dialog även när vi inte tar ett beslut. Jag vill understryka att vi har en god dialog med lärarfacken, säger han.

Anna Alfred på LR bekräftar att dialogen i vanliga fall fungerar, men här menar hon att kommunen har brustit i kommunikation med facken.

– Vi har ett samverkansavtal och det är inte så att man struntar i vad vi från facken säger, men den här händelsen sticker ut, säger hon.”, säger hon.

Ett nytt beslut har fattats efter samverkan med facken, som innebär att man fortsätter med delvis distansundervisning fram till och med den 16 april, veckan efter påsk.

– Det är med tungt hjärta man fattar ett beslut om distansundervisning över så lång tid. Men vi vill skapa goda förutsättningar och arbetsro i en svår tid. Vi måste se till folks hälsa men också garantera att eleverna får den undervisning de ska ha, och att årskurs nio klarar av behörigheten till gymnasiet, säger Fredrik Hellsten.