Rapport: Så mycket skiljer livslönen mellan könen i läraryrket

Foto: Shutterstock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Kvinnliga akademiker har lägre livslön än manliga inom de flesta områden, det visar en ny rapport från Saco som presenteras på internationella kvinnodagen.

I rapporten beräknas livslöner separat för kvinnor och män som har läst olika högskoleutbildningar. Resultaten visar att manliga akademiker har en beräknad nettolivslön som uppgår till ungefär 23,4 miljoner. Motsvarande siffra för kvinnliga akademiker är ungefär 19,7 miljoner.

Skillnaden är ungefär 3,7 miljoner kronor vilket innebär att kvinnliga akademiker har 15,8 procent lägre nettolivslön än manliga akademiker.

– Lön är så mycket mer än vad som syns på kontot i slutet av månaden. Vår rapport visar att det kan skilja miljontals kronor i livslön mellan kvinnor och män med samma utbildning. Det är orimligt att vi är så långt ifrån målet om en jämställd arbetsmarknad. Lön ska inte påverkas av kön, säger Göran Arrius, Sacos ordförande, i ett pressmeddelande.

I Saco:s rapport kan man se att det är störst skillnad, 4 miljoner, mellan manliga och kvinnliga ekonomer.

Tittar man på utbildningsinriktningen för lärarutbildning för grundskolans tidigare år är skillnaden 3, 8 procent. Se fler exempel i tabellen:


Källa: Saco

Det framgår även i sammanställningen att det exempelvis är vanligare att män har en ingenjörsutbildning som ger en hög livslön och att kvinnor har en lärarutbildning eller vårdutbildning som ger lägre livslöner.

”Män kan få en relativt god löneutveckling utan att läsa på̊ högskolan. För kvinnor är högskoleutbildning ofta en förutsättning för en bra lön och karriär”, skriver Saco i rapporten.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, menar att facket hela tiden måste arbeta aktivt med att belysa lönefrågan.

– Det här är en fråga som man aldrig kan ge upp. Det är viktigt att medvetandegöra hur strukturer ser ut och vad man kan göra för att underlätta så att det blir helt jämställt, säger hon och fortsätter:

Åsa Fahlén.

– När vi tittar på våra grupper handlar det inte så mycket om att det är skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare – utan snarare om att läraryrket som kvinnodominerat har en lägre livslön än många andra jämförbara yrken, om man tittar på utbildningens längd. Det blir en jämställdhetsfråga i sig.

Den aspekten är viktig för facket när man pratar om löneläget, påpekar Åsa Fahlén.

– Det är bland annat därför vi har tagit upp det här med livslöner i våra förhandlingar, därför vi ser att det inte lönar sig att utbilda sig till lärare. Det är en signal som är förödande för samhället i stort och det är en jämställdhetsfråga.

Vad måste till för att utjämna löneskillnaderna framöver?

– Att utbildning måste löna sig och att man inte skiljer på om du är man eller kvinna. Man behöver titta på strukturella frågor när man gör lönekartläggningar hos en arbetsgivare och faktiskt uppmärksamma och titta på utbildningens längd. Det här tycker vi att man är dålig på och man är inte villig från arbetsgivarens sida att göra det.

Mer om rapporten:

I rapporten beräknas livslöner för olika högskoleutbildningar, separat för kvinnor och män. Livslönerna tar inte bara hänsyn till löner utan också till inkomstbortfall under studietiden, arbetslöshet, pension, inkomstskatt och studiemedel. Resultaten visar att livslönen skiljer sig beroende på om du är kvinna eller man, trots samma högskoleutbildning. 

Läs rapporten här.

Källa: Saco