Ny bok: Tvålärarsystem behöver inte kosta mer

Lotta Elmbro vill dela sina goda erfarenhet av tvålärarsystem och ger nu ut en bok på egen hand på temat.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Det var när Lotta Elmbro arbetade på en grundskola i Mönsterås som kommunen beslutade att skolorna skulle införa tvålärarsystem.

– Lärarna var tveksamma först, eftersom de skulle komma att vara lite mer i klassrummet än vad de hade varit innan. Så oron var stor innan det startade. Men ganska snabbt märkte de att i och med att dokumentationen, planeringen av lektioner och antalet bedömningar minskade så minskade bördan.

Mycket tid las initialt på att skapa en struktur för paren lärarna arbetade i. Framförallt utifrån vilka lärare som jobbade bra ihop, men ambitionen var också att sätta ihop en mer erfaren lärare med en som var mer ny i yrket.

– Det blir en win-win-situation. Dels får den nya stöd och hjälp av den som har lång erfarenhet, medan den som har varit länge i yrket får ta del av nya saker från utbildningen.

Det gjorde att pedagogiska diskussioner uppstod alldeles av sig självt, menar Lotta Elmbro. Vidare ville man skapa ett system som kunde hålla i flera år.

– Den lärare som jobbade i sexan hade också en stund i trean för att den skulle lära känna de eleverna. Likadant fungerade det för alla stadier, det sparade mycket konferenstider när det gäller överlämningar. Man får en helt annan kontakt med eleverna genom tvålärarsystem.

Skillnaden märktes ganska omgående. I form av bättre elevrestultat, minskade sjukskrivningar och minskad stress. Och med minskad stress kommer motivationen och glädjen i undervisningen, menar Lotta Elmbro.

– Ett exempel är den här stressen som uppstår när en lektion börjar och en elev fattas för att något hänt på rasten. Då finns det någon som kvickt kan ta tag i konflikten och lämna över till elevhälsan medan undervisningen kan fortgå. Likaså finns det alltid någon där som kan förstå problematiken kring bedömning.

Hon hävdar också bestämt att tvålärarsystemet inte behöver bli en kostnadsfråga.

– Är det dålig ekonomi kan man byta tid med sig själv. Tid för att planera, bedöma och ha ansvar för en lektion byts mot att man är med en kollega istället.

Ett alternativ kan också vara att dra ner på andra resurser, säger Lotta Elmbro.

– Ofta jobbar lärare ihop med en elevassistent som den måste handleda. Det är stor skillnad i klassrummet och vara två lärare eller en lärare och någon annan person. En lärarutbildning är speciell.

Ett stort problem är ju dock att det på många håll i Sverrige är lärarbrist. Hur tänker du om det i förhållande till tvålärarsystemet?

– Naturligtvis är det ett bekymmer, men jag menar att det på kort sikt blir en konkurrensfaktor för att fler lärare vill jobba där det finns tvålärarsystem. På lång sikt menar jag att om man lärare trivs och mår bra så kommer fler vilja utbilda sig till lärare eller söka sig tillbaka till yrket.

Vad skulle du använda för argument om man vill övertyga sin rektor om att det är en bra idé att införa tvålärarsystem?

– Framförallt skulle jag säga att det påverkar lärarnas mående så enormt mycket, stressnivån och arbetsmiljön. Kan man påverka det på riktigt så kommer också resultaten, och kommer resultaten är rektorn nöjd kan man säga. Det är det som huvudmannen tycker att rektorn ska klara.

Lotta Elmbro

  • Utbildad studie- och yrkesvägledare som arbetat i skolans värld i 40 år. Skolledare sedan 1992. Idag verksam i projektet ”Samverkan för bästa skola” vid Linnéuniversitet.
  • Har gett ut boken ”Tvålärarsystem och andra kända framgångsfaktorer som skapar mervärde”.