Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Under pandemin har lärares möjlighet att bära munskydd gett upphov till en intensiv debatt. Vissa hävdar att det borde vara självklart, andra säger nej.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Åsikterna om att bära munskydd eller inte är både starka och olika. Skolan är inget undantag. Under pandemin har lärares möjlighet att bära munskydd gett upphov till en intensiv debatt där vissa hävdar att det borde vara självklart, medan andra säger nej.

I Halmstad förbjöds smittskyddsutrustningen i både grund- och gymnasieskolor i slutet av januari. Kommunen hänvisade till Folkhälsomyndigheten som säger att det inte finns vetenskapliga belägg för att det skulle gynna verksamheten, och att smittskyddsutrustning kan innebära en falsk trygghet om det används på fel sätt. Beskedet fick dock skarp kritik från bland annat Lärarnas Riksförbund, som anser att alla arbetsgivare ska erbjuda munskydd till de lärare som önskar, och Halmstad kommun beslutade att dra tillbaka förbudet.

"Vi har precis som många andra kommuner arbetat med den här frågan i flera veckor. Det finns en otydlighet som skapar oro. Vårt tidigare ställningstagande byggde på att vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men efter samråd internt i kommunen har vi kommit fram till att vi tillåter egen skyddsutrustning", säger Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen, i ett pressmeddelande från kommunen.

Även Sundsvall har beslutat att lärare som vill använda munskydd får tillhandahålla det på egen hand. Beslutet motiveras med att det räcker med att kommunen står för gratis visir, och vikten av att eleverna kan se vad läraren i samband med undervisningen.

– Efter samråd med smittskyddet har vi beslutat att erbjuda gratis visir efter riskbedömning på enheten till lärarna, men inte munskydd. Anledningen är att många elever, särskilt i de yngre åldrarna, behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta i undervisningen, säger Urban Åström, skoldirektör i Sundsvalls kommun.

| Foto: Privat

Tomas Ärlebrant, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Sundsvall, håller inte med. Enligt honom borde arbetsgivaren inte stanna vid att erbjuda gratis visir utan också säkerställa att lärare har tillgång till munskydd på skolan.

– Det skulle vara en viktig signal att smittspridningen tas på allvar även i skolan där vi ofta har väldigt svårt att hålla avstånd i korridorer och klassrum.

Risken för att munskydd ska påverka undervisningen negativt tror Tomas Ärlebrant är liten. Omställningen skulle möjligtvis vara större för de tidigare årskurserna, men äldre elever skulle förmodligen inte ha några problem att följa med i undervisningen även om läraren använde munskydd, säger han.

– Personligen skulle jag ta av mig munskyddet när jag stod framme vid tavla för att vara säker på att eleverna hör och ser vad jag säger. Men jag tycker inte att det är felaktigt att ha munskyddet på sig även när man bedriver undervisning. Lärare måste ges möjlighet att utgå från sig själva och vad som får dem att känna sig säkra och trygga. Precis som i kollektivtrafiken där allmänhetens uppmanas att bära munskydd i rusningstrafik borde också lärare ha tillgång till munskydd när många personer vistas i skolan.

Helena Dübeck, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala, är inne på samma spår: Det ska finnas gratis tillgång till munskydd på skolorna. Verkligheten ser däremot annorlunda ut sedan Uppsala kommun beslutat att skyddsutrustning ska bekostas av lärarna själva.

– Kommunen har sagt att om gratis munskydd ska bli aktuellt blir det obligatoriskt för alla på skolan att ha det på sig. Från fackligt håll anser vi inte att det är ett rimligt krav att ställa eftersom vi vet att frågan om munskydd splittrar lärarkåren, säger Helena Dübeck.

Många använder munskydd på eget initiativ, men det finns också lärare som inte ser det som nödvändigt. Att då som arbetsgivare ställa krav på att ha munskydd hela tiden bidrar till att förstärka splittringen snarare än att försöka hantera våra medlemmars genuina oro på ett pragmatiskt sätt, menar kommunombudet.

| Foto: Privat

– Flera lärare som använder munskydd har berättat att det kan vara svårt att andas och slita på rösten, och att eleverna har svårare att höra vad det säger. Samtidigt är många överens om att det är bättre att genomföra lektionerna med munskydd än att stänga skolan och övergå till distansundervisning.

Att Helena Dübeck i en tidigare intervju med Skolvärlden berättat att det främst är visir och plexiglas som efterfrågas längst fram i klassrummet betyder inte att arbetsgivaren kan blunda för behovet av ytterligare skyddsutrustning, som till exempel munskydd.

– Om det leder till försämrad kvalité på undervisningen kan lärarna alltid lösa det genom att skifta mellan olika skyddsutrustning. Vissa lärare har till exempel på sig visir i klassrumssituationen och tar sedan på sig munskydd i korridor och matsall.

Att elever skulle ha svårt att vänja sig vid att lärare bär munskydd är enligt henne inte skäl nog för arbetsgivaren att inte tillhandahålla dem.

– Yngre elever och elever med särskilt stöd skulle möjligtvis kunna reagera till en början eftersom de har svårare att uppfatta sociala koder överlag. Men dessa elever skulle fortfarande lida mer av att behöva undervisas på distans, säger Helena Dübeck.

Malmö har valt att köra på den strategi som föreningsombuden i både Sundsvall och Uppsala önskar. Istället för att låta lärarna ta med sig egna munskydd har grundskole- och förskolenämnden beslutat att erbjuda gratis munskydd för de lärare och elever som vill använda det i skolan.

– Det ska inte vara tvingade, men det ska absolut finnas tillgång till munskydd för lärare men även för elever, framförallt i de äldre åldrarna. Situationen i skolan är densamma som i kollektivtrafiken – vid vissa tider går det inte att hålla avstånd. Att erbjuda gratis munskydd är ett erkännande på att lärarnas oro för trängseln måste tas på allvar, säger Johan Åström, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö stad.

Att eleverna behöver ser lärares mimik och munrörelser är enligt honom inte skäl nog för att inte erbjuda gratis munskydd på skolorna.

– Det är en väldigt märklig anledning. Vi anser att lärarna själva bedöma när de behöver munskydd och inte. Det är en svår avvägning och diskussion, och jag har full respekt för att man gör olika bedömningar. För en del lärare är munskydd avgörande för att de ska känna sig trygg på sin arbetsplats, medan andra tycker att det blir för omständligt att hela tiden ha tillgång till, administrera och avgöra när munskydd behövs och inte.

| Foto: Andreas Hillergren

Johan Åström tror inte att munskydd påverkar undervisningen negativt, men eftersom åsikterna om skyddsutrustningen går isär även i lärarkåren understryker han betydelsen av att varje individ själv får bestämma hur den ska agera.

– Ett tvingande skulle gälla alla som vistas i skolan, även elever, och kräva väldigt noggrann planering och en hel del resurser. Det är även en fråga om integritet och om professionell bedömning, lärarna är kapabla att själva ta bra beslut. Vi anser att lärarna själva bör få bedöma när de behöver munskydd och inte, tillgänglighet är ledordet för oss, säger han.