LR Stud om lärarutbildningarnas nivå: ”Leder till A- och B-lag”

Foto: Shutterstock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Två lärarstudenter i Lund riktade kritik mot sin utbildning i en debattartikel i Sydsvenskan tidigare i veckan. De menar att lärarutbildningen vid Lunds universitet inte håller tillräckligt hög kvalitet.

”Nu är vi ett flertal studenter på utbildningen som inte får genomföra praktik alls detta år. Hade ledningen inom andra yrkesexamenutbildningar såsom psykolog- eller medicinska fakulteten godkänt att studenterna inte fått komma ut på praktik? Troligtvis inte. Så varför faller då läraryrket mellan stolarna?”, skriver studenterna i debattinlägget.

Lärarstudenter som är besvikna på hur utbildningen ser ut är dock inget nytt. I februari 2020 kom Universitetskanslersämbetet med en ny utvärdering som visade att nästan hälften av landets ämneslärarutbildningar har kvalitetsbrister.

Lina Hading, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, håller med i Lund-studenternas kritik och hon ser många problem med den svenska lärarutbildningen generellt.

– Jag tycker att det är problematiskt att det är så många lärarutbildningar som har blivit underkända i UKÄ:s granskning. Utbildningen måste hålla tillräcklig kvalitet, annars fallerar en otroligt viktig del i vårt samhällssystem. Förändring måste ske nu.

Lina Hading.

Håller svensk lärarutbildning måttet generellt?

– UKÄ-granskningen pekar på att den inte gör det och otroligt många lärarstudenter utrycker att utbildningen inte alls håller måttet. Studenterna utrycker också på många håll i landet att utbildningen inte alls sker på heltid som utlovat, och att man utan problem kan arbeta i stor utsträckning under studietiden – det ska inte vara möjligt, säger Lina Hading.

Vad leder det till i förlängningen?

– När vi har vissa utbildningar som inte håller måttet men som fortsätter bedrivas så kan det leda till ett A- och B-lag av lärare utifrån vilket lärosäte man har gått på. Så ska det inte vara och det är jätteproblematiskt.

Vad måste göras? Hur vill du se att ämneslärarutbildningarnas kvalitet säkras?

– Mycket handlar om att alla studenter ska få komma ut på VFU, precis som lärarstudenterna i Lund nämner i debattinlägget. Sedan är undervisningstiden också ständigt närvarande i debatten kring lärarutbildningen. Undervisningstiden måste öka och det är man överens om på många håll.

Lina Hading arbetar, vid sidan om uppdraget som ordförande för LR Stud, även som studie- och yrkesvägledare och i den rollen kan hon se en stor problematik kring att lärare kommer ut och känner till uppdraget med att vägleda eleverna.

– Det står tydligt i läroplanen att man ska arbeta med vägledning och det är ingenting som man berör någonstans i utbildningen. Det är otroligt mycket pengar som försvinner för att man inte jobbar på ett bättre sätt med vägledning i skolan.

Där brister utbildningen rejält, anser Lina Hading.

– Man måste täcka in det som är nödvändigt för lärare att kunna. För i dag får lärarna inte de verktyg som krävs för att kunna utföra sitt arbete. Det här är ett stort problem och något vi kommer arbeta med vidare inom LR Stud för att få förändring.