LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

"En del av det stora överskott som Göteborgs stad nu gör, bör absolut användas för att stärka arbetet ute i skolorna", säger Anne-Catherine Ernehall, biträdande föreningsombud för LR. Bilden är ett montage.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

I veckan konstaterades att Göteborgs stad redovisar ett rekordstort överskott för 2020. Det preliminära resultatet landar på 2,4 miljarder kronor.

Siffran bör ses som ett misslyckande enligt oppositionen, som hävdar att riktade statsbidrag för att klara pandemin har lagts på hög, rapporterar Göteborgs-Posten.

– Resurser som skulle gått till verksamheten har inte gått till verksamheten. Det är upprörande och ansvarslöst, säger Daniel Bernmar, kommunalråd (V), till tidningen.

Även Karin Pleijel (MP) är kritisk till hur de extra pengar som regeringen sköt till har använts, och ifrågasätter varför antalet anställda i staden minskade med två procent under 2020, istället för tvärtom.

Sparåtgärderna har såldes lett till ett överskott på 2,4 miljarder kronor. Pengar som Lärarnas Riksförbund nu anser att skolorna bör få ta del av. Anne-Catherine Ernehall, biträdande föreningsombud för LR i Göteborg, svarar i ett mail till Skolvärlden att pandemin orsakat en "utbildningsskuld" som drabbat både lärare och elever.

– En del av det stora överskott som Göteborgs stad nu gör, bör absolut användas för att stärka arbetet ute i skolorna. Pandemins effekter har gjort att vissa utgifter har minskat, men pandemin och distansundervisningen har samtidigt skapat ett underskott av undervisning.

Detta måste skolan hantera genom att på olika sätt stötta och hjälpa de elever som halkat efter eller som av andra skäl inte har fått möjlighet att nå de mål de under normala omständigheter hade kunnat uppnå, fortsätter hon.–

– För att detta ska bli möjligt måste resurser tillföras så att lärarna inte tvingas in i ett ohälsosamt övertidsarbete. Lärarna kan inte med de redan överbelastade tjänster de har, ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet. Lärare och övrig skolpersonal har trots förutsättningarna gjort ett beundransvärt arbete som sparat samhället stora resurser. Från en dag till en annan ställdes gymnasieverksamheten om till distansundervisning med mycket merarbete som följd.

Göteborgs stad har genomfört kraftiga besparingar inom samtliga skolformer under föregående år. Det i kombination med den ökade arbetsbelastningen som coronaviruset har inneburit har enligt Anne-Catherine Ernehall gjort situationen på många skolor ”mycket svår”.

– I grundskolan har lärare fått vikariera för sjuka kollegor samtidigt som de har utfört sitt ordinarie arbete. Även på gymnasiet har situationen med en orimligt snäv budget påverkat arbetsbelastningen på ett negativt sätt. Gymnasieskolan är sedan länge underfinansierad på grund av en orimligt låg elevpeng. I jämförelse med jämförbara kommuner ligger vi väldigt lågt trots större utmaningar inte minst socioekonomiskt.

Även på Vuxenutbildningen, där egenregin minskat och undervisningstimmarna ökat, behöver ett omtag göras omgående, säger Anne-Catherine Ernehall.

– Arbetsbelastningen har ökat katastrofalt och upphandlingssystemet påverkar kvaliteten på undervisningen på ett sätt som inte är försvarbart. Det drabbar både lärare och studerande, som inte får de förutsättningar de behöver för att tillgodogöra sig kurserna.