Lärarförbundet: ”Medlemmarna har allt att vinna”

"Det är inte min sak att avgöra för- och nackdelar med förslaget", säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

På uppdrag av LR:s förbundsstyrelse har Andreas Mörck, LR:s kanslichef, utrett hur en framtida facklig organisering av lärarna kan se ut. Utredningen presenterades på fredagsmorgonen och föreslår att lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, lägger ner och bildar en ny facklig organisation för Sveriges lärare.

– Det är inte min sak att avgöra för- och nackdelar med förslaget, utan LR:s kongress beslutade om en egen utredning och det är därför deras utredning att ta ställning till. Jag har full respekt nu för att de behöver en egen intern demokratisk process för att kunna göra det, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Den 7 september beslutade LR:s kongress att utreda en ny facklig organisering av lärarkåren. Men istället för den ursprungliga propositionen tillsammans med Lärarförbundet valde Lärarnas Riksförbund att tillsätta en egen utredning, vars resultat och förslag nu alltså har lämnats över till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen ska diskutera utredningens förslag, men även de olika inspel som kommer, för att sedan ta ställning. Jag kommer, i enlighet med vårt kongressbeslut, bjuda in Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund till samtal där vi sätter oss ner tillsammans och tittar på om det finns grundläggande förutsättningar för att gå vidare, säger Åsa Fahlén i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Samtidigt uppger Johanna Jaara Åstrand att Lärarförbundet arbetar vidare med sin utredning för en gemensam fackorganisation.

– Jag och min förbundsstyrelse har redan fått i uppdrag från vår kongress att skapa en ny organisation för Sveriges lärare och skolledare. Det är ju baserat på den gemensamma proposition som vi hade med LR i våra olika förbundskongresser i september förra året. Utifrån det är det ju bra att LR nu både har en utredning och en kanslichef som delar den uppfattningen. För oss återstår det ju nu att se om LR:s styrelse och kongress har samma åsikt.

Hon har länge varit tydlig med att hon ser två separata fackförbund för lärare som en svaghet.

– Jag är helt övertygad och Lärarförbundets kongress har gett ett tydligt uppdrag att vägen framåt är att ena lärarkåren i en organisation där man kan hämta kraften och styrkan ifrån varandra, istället för att konkurrera och splittra.

Ni har tidigare nämnt medlemskonkurrensen mellan förbunden som ett bekymmer. Hur ser du på det i dag?

– Det var en av grundorsakerna till varför vi la de förslag vi gjorde i september förra året. Att vi vill skapa någonting nytt, starkare och bättre för Sveriges alla lärare och skolledare. Vi vill lägga kraften på att göra arbetssituationen och läraryrket bättre istället för att konkurrera med varandra, men det kräver såklart en gemensam vilja och tro på att det är den vägen vi behöver gå.

Hur skulle upplägget med en ny facklig organisation för Sveriges lärare påverka enskilda medlemmar?

– Den enskilde medlemmen har allt att vinna på en stark enad lärarorganisation, i såväl facklig styrka, avtals- och påverkansarbete som politiskt inflytande.

Vad händer nu?

– Vi jobbar på med vårt utredningsarbete och vårt uppdrag. Vi samlar förbundsråden nästa vecka och har kallat till extra kongress i september. Det uppdrag vi jobbar på med grundar sig i den gemensamma proposition som vi la fram tillsammans med LR.

Hur kan en tänkbar tidsplan se ut?

– Den tidsplanen äger LR.

Vad tror du om utfallet – blir det en gemensam fackorganisation?

– Landar LR i ett mandat och viljeinriktning att skapa något starkare och bättre för Sveriges lärare och skolledare då kommer vi såklart tillsammans att lyckas med det. Det är den frågan som LR behöver ställa till sig själva, säger Johanna Jaara Åstrand.