Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

"Allt som på något sätt påverkar förhållandet mellan anställd och arbetsgivare ska enligt oss vara föremål för samverkan", säger Ronnie Johansson, biträdande föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Växjö. Bilden är ett montage.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Beslutet om att alla anställda i Växjö måste informera sin arbetsgivare om de är brottsmisstänkta eller går igenom en rättslig prövning har möts av protester från fackligt håll. Tillsammans med Sveriges Ingenjörer, Kommunal, Akademikerförbundet Vision, SSR och Lärarförbundet har Lärarnas Riksförbund ifrågasatt den nya vägledningen som kommunen presenterade i slutet av januari.

– Det kommer inte att förhindra några brott och det kommer inte heller att öka tilliten till arbetsgivaren. Förtroende byggs inte genom den här typen av krav utan genom att skapa ett tryggt arbetsklimat, säger Ellinor Silvudden, föreningsombud för LR i Växjö, i en tidigare intervju med Skolvärlden.

I ”Vägledning vid brottsmisstanke eller rättslig prövning mot anställd” skriver Växjö kommun att ”alla anställda är skyldiga att underrätta sin chef vid delgivning av brottsmisstanke eller rättslig prövning”. Att ställa den typen av krav på sina anställda strider dock mot grundlagen enligt fackförbunden, som därför kallade till förhandling. Parterna träffades under torsdagen och kommunen gick då med på att upphäva sitt beslut.

– Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund, säger Ronnie Johansson, biträdande föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Växjö.

| Foto: Växjö kommun

Att kravet slopas innebär att vägledningen istället blir ett redskap för chefer att hantera ärenden när de väl nås av information om brottsmisstanke eller andra rättsfall, rapporterar Smålandsposten.

– Det handlar om att förstå varandras argument och bakgrunden till reaktionerna. Jag tycker att vi hade ett gott samtal och lyckades enas i någonting som kändes bra för oss alla, säger Lena Gustafsson, HR-chef på Växjö kommun, till tidningen.

Ronnie Johansson håller med.

– Vi hade en god dialog när vi väl kom till förhandlingsbordet. Vi fick möjlighet att framföra våra synpunkter och klargöra att vi inte kan acceptera att anställda måste informera sina chefer vid brottsmisstanke.

Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund ajournerade förhandlingen i väntan på att politikerna i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP, tar ett beslut i frågan. Sveriges Ingenjörer, Vision och Lärarförbundet valde att avsluta förhandlingen, men väntar också på återkoppling från KSOP, som sammanträder kommande vecka.

– Det är politiken som bestämmer om det slutgiltigt innehållet i dokumentet, men HR-chefen kommer att ta med sig i förslaget att stryka formuleringen om att alla anställda är skyldiga att underrätta sin chef vid delgivning av brottsmisstanke eller rättslig prövning.

Kritiken mot att kommunen inte förhandlade med facken innan det ursprungliga beslutet togs kvarstår dock.

– Allt som på något sätt påverkar förhållandet mellan anställd och arbetsgivare ska enligt oss vara föremål för samverkan. På ett ordinariemöte kommer vi därför att framföra att vi anser att ärendet borde ha förhandlats med facket. Är det så att arbetsgivaren inte följer detta så har vi faktiskt möjlighet att tvista på det. I det här fallet har vi inte tagit ställning huruvida vi vill göra det eller inte, det viktigaste var sakfrågan, men hanterandet är också en viktig del i det hela, säger Ronnie Johansson.