Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Från och med tisdag ska munskydd användas på Gävleborgs gymnasieskolor.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

I fredags upptäcktes fyra fall av den brasilianska virusvarianten och den brittiska variantens andel ökar bland de positiva provsvaren. Nu har Region Gävleborg beslutat att skärpa de lokala rekommendationerna. Utöver att antalet nära kontakter bör begränsas ska också användandet av munskydd utökas.

”Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Det kan exempelvis handla om arbetsplatser där svårt att hålla avstånd. Munskydden i kollektivtrafiken bör nu användas hela tiden, inte bara i rusningstid”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

De nya skärpta rekommendationerna om munskydd gäller personer som är födda 2004 och tidigare. Det började gälla under tisdagen och innebär alltså att munskydd bland annat ska bäras på arbetsplatser där det är svårt att hålla avstånd. Ett sådant exempel är (regionens) länets gymnasieskolor där både lärare och elever rekommenderas att använda munskydd.

– Om smittspridningen är så pass stor att smittskyddsläkaren bedömer att munskydd är nödvändigt så ska vi självklart ha tillgång till och använda det. Vi ser positivt på att åtgärden införs eftersom den innebär att vi kan fortsätta bedriva undervisning på skolorna på ett säkrare sätt, säger Karin Ahlgren, som är föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Gävleborg.

Karin Ahlgren.

Hon menar att närundervisning är att föredra framför fjärr-eller distansundervisning om det är möjligt och hänvisar till att undervisning på distans under längre perioder medför problem för både lärare och elever. Vissa ämnen har behov av att kunna genomföra praktiska moment och laborationer, vilket är svårt att få till vid distansundervisning. Fjärrundervisning gör det dessutom svårare att erbjuda särskilt stöd till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven, och risken finns att känslan av ensamhet och minskad motivation växer.

– Under våren visade det sig at vissa elever mådde väldigt dåligt av att undervisningen sker på distans. För lärarna har fjärrundervisningen inneburit en högre arbetsbelastning och de upplever dessutom en frustration över att de med kort varsel har tvingats ställa om vid flera tillfällen mellan närundervisning och fjärrundervisning, säger Karin Ahlgren.

När de skärpta åtgärderna presenterats på måndagen ifrågasatte lärarfacket om arbetsgivaren skulle hinna få fram munskydd till samtliga elever och skolpersonal. Arbetsgivaren försäkrade då att det fanns tillräckligt med munskydd för att tillgodose kommunens tre gymnasieskolor redan dagen därpå. Det visade sig delvis stämma, enligt Karin Ahlgren.

– Min uppfattning är att munskydd har funnits ute på gymnasieskolorna men inte tillräckligt fördelat på olika byggnader i de stora gymnasieskolorna. En viss förvirring har också funnits kring var och när munskydden ska användas och kring elevernas hantering av dem.

Att elever födda 2004 eller tidigare räknas in i region Gävleborgs nya munskyddsrekommendationer, medan barn upp till 16 inte behöver använda skyddsutrustningen har hittills inte gett upphov till några större reaktioner. Karin Ahlgren räknar dock med att gränsdragningen kommer att diskuteras under tisdagseftermiddagens styrelsemöte.

– Det finns säkert medlemmar som undervisar högstadiet och som tycker att samma beslut borde ha tagits där också. Men vi får utgå från att smittskyddet har så pass bra koll att de omedelbart skulle kontakta en skola och vidta åtgärder om så krävs. Så har skett tidigare vid lokala klusterutbrott. Det har också framkommit önskemål om att få fortsätta med delvis distans även på högstadieskolorna ett tag till, som gymnasieskolorna gör.

Även om Karin Ahlgren är positiv till att munskydd ska användas på gymnasieskolorna för att minska risken för smittspridning, utesluter hon inte att det också kommer innebära fler utmaningar i samband med undervisningen.

– Lärare är ett kontaktyrke. För att fånga en klass behöver du ha ögonkontakt, men även munrörelser och mimik är viktigt. När jag bär munskydd funderar jag förstås om eleverna uppfattar det jag säger på samma sätt som om jag inte har det, men också för att jag som lärare inte ska höra vad eleverna säger. En annan problematik är ju att få eleverna att använda munskydden på ett smittsäkert sätt och var gränsdragningen går mellan individens ansvar och ansvaret man har som lärare.