Anmälningar om hot och våld ökar – skolor sätter in väktare

LR:S huvudskyddsombud Magnus Henell arbetar på en av de skolor som tagit in väktare på grund av hot och våld. Bilden är ett montage.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

De senaste fem åren har antalet anmälningar om hot och fysiskt våld i skolan mer än fördubblats i Östergötland. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket, enligt P4 Östergötland.

Under 2015 gjordes 20 anmälningar om hot och våld mellan elever, och mellan elever och lärare. För samma period 2020 är siffran 49.

– Risken är att yrket ses som mindre attraktivt och att färre framöver väljer att utbilda sig till lärare, säger Magnus Henell, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Norrköping, till Skolvärlden.

Han arbetar själv på en av de skolor som har satt in väktare på grund av att hot och våld.

– När det är oroligheter som det var på min skola för några år sedan kan väktare vara nödvändigt för att visa att skolan tar situationen på allvar. Det är en åtgärd som även skapar trygghet för både lärare och elever som inte är inblandade i oroligheterna.

Carina Brunberg, biträdande huvudskyddsombud, undervisar också på en skola som har tagit hjälp av väktare. Hon vittnar om hur oroligheterna i skolan leder till merarbete för lärarna.

– Ofta är det mycket som ska redas ut, vilket tar väldigt mycket tid från det man egentligen vill göra som lärare.

Det är ännu oklart vad ökningen beror på, men hennes uppfattning är att sociala medier kan vara en förklaring till varför anmälningarna har blivit fler under de senaste åren.

– Jag tror att mycket handlar om att eleverna tar med sig väldigt mycket från fritiden och sociala medier, till exempel kränkningar och mobbing, till skolan.

Det går inte att säga om läget på skolorna förvärrats eller om anmälningsbenägenheten ökat, exempelvis på grund av mer information. Samtidigt talar Magnus Henell om en sannolik underrapportering av faktiska händelser.

– Det är nog ingen överrapportering om jag uttrycker det så. Som lärare kan det vara svårt att avgöra om ett subtilt hot sägs på ett hotfullt eller skämtsamt sätt. Det kan dessutom kännas både jobbigt och läskigt att rapportera till chefen, vilket nog gör att många istället viftar bort händelsen.

Utöver väktare påpekar han att flera andra åtgärder har vidtagits för att skapa en bättre arbetsmiljö för både lärare och elever.

– Många skolor har till exempel skyddsronder tillsammans med elever där man ser över lokalerna och bygger bort mörka hörn och miljöer där mobbing och slagsmål kan förekomma utan insyn. Både lärare och elever kan uppleva det olustigt att i slutet av dagen gå hem då det i många fall saknas tillräcklig utomhusbelysning.

Även Carina Brunberg upplever att många skolor i Norrköping redan arbetar förebyggande.

– På min enhet jobbar man väldigt mycket förbyggande genom att bland annat prata med eleverna om vad som händer på sociala medier och hur man ska bete sig mot varandra.