Utförsäkrad? Agera snabbt!

Illustration: Istock/Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Är din sjukpenning på väg att dras in? Handla då omedelbart!
Här är de sex viktigaste sakerna att tänka på för att din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) inte ska nollas.

1 Agera snabbt

Så fort du får ditt förhandsbesked om indragen sjukpenning från Försäkringskassan bör du genast kontakta din arbetsgivare. Diskutera om du kan gå tillbaka till arbetet eller om det behövs göras anpassningar.

Om du anser att beslutet är felaktigt ska du även direkt ta kontakt med Försäkringskassan för att ompröva eller överklaga. Läs i beslutet hur du gör i så fall. Kontakta även Lärarförbundet för råd och stöd.

2 Ha koll på reglerna

Så här funkar den lagstadgade så kallade rehabiliteringskedjan: De första två veckorna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig i stället för din vanliga lön. Nu under coronapandemin har staten tagit över kostnaden för sjuklöner och ersätter arbetsgivare. Men de tillfälliga reglerna påverkar inte dig som anställd. Du får, liksom tidigare, eventuell sjuklön av arbetsgivaren.

Om du fortfarande är sjuk efter de två veckorna kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete hos din arbetsgivare. Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Och efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna återgå i arbete hos din arbetsgivare före dag 366. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ditt vanliga arbete även efter dag 180.

3 Undantag på grund av ­corona

I och med pandemin har det tillfälligt gjorts lättnader i den stränga rehabiliteringskedjan. Försäkringskassan har nu utökat möjligheterna att skjuta upp bedömningen från dag 181 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av corona.

4 Om du inte kan gå tillbaka till arbetet

Om du är anställd av kommun eller region kan du ansöka om en kollektivavtalad försäkring, så kallad AGS-KL-förmån. Enligt den kan du få ersättning även när Försäkringskassan efter dag 180 i sjukperioden har beslutat att sjukpenning inte ska lämnas. AGS-KL-förmånen gäller inte för dig som är privat anställd. Har du annan arbetsgivare än kommun eller region kan en utväg vara att ta tjänstledigt på grund av sjukdom. Då kan du eventuellt få a-kassa. Kontakta alltid a-kassan innan du söker tjänstledig för att kolla att du uppfyller kraven.

5 Kontakta Arbetsförmedlingen

Om det inte är möjligt för dig att återgå i arbete samma dag som sjukpenningen upphör är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Annars riskerar du att din sjukpenninggrundande inkomst sänks. Även om du får AGS-KL-förmån måste du göra en AF-anmälan för att skydda din SGI.

6 Var proaktiv

Är du sjuk och befarar att det kan bli långvarigt? Ta kontakt med Lärarförbundets lokala företrädare för stöd i kontakten med arbetsgivaren för att diskutera din återgång i arbete. Arbetsgivaren har ett ansvar för din rehabilitering genom att exempelvis avgränsa arbetsuppgifter och/eller anpassa arbetstiderna. Du kan också vända dig till Lärarförbundet centralt. 

Källa

Källa: Försäkringskassan samt Hans Flygare, ombudsman på Lärarförbundet.