Lista: 99 nya friskolor – här vill koncernerna öppna

Lars-Erik Larsson, ordförande för Sveriges Lärare i Upplands-Bro där IES får starta trots elevbrist.

Under 2023 har 99 ansökningar lämnats in till Skolinspektionen om att starta fristående skolor. I Upplands-Bro har Internationella engelska skolan fått grönt ljus – trots farhågor om överetablering.
– Det sker besparingar redan nu, säger Lars-Erik Larsson, Sveriges Lärare.

I Upplands-Bro ska Internationella engelska skolan starta upp en ny enhet.

Första ansökan avslogs 2022 av Skolinspektionen på grund av tveksamheter kring behovet i förhållande till elevunderlaget, men förvaltningsdomstolen hade annan uppfattning, skriver Mitti.

Nu har IES fått tillstånd och kommunen är nöjd, trots ökade kostnader initialt, skriver tidningen.

Protesterna: Saknas redan elever

Men Sveriges Lärare protesterar.

– Kommunen kan idag inte fylla platserna i de kommunala och fristående skolor som finns, men vi talar för döva öron, säger Lars-Erik Larsson, ordförande för Sveriges Lärare i Upplands-Bro.

Majoriteten av ansökningarna 2023 kom från koncerner.

Men ansökningarna har halverats sedan 2022, skriver Altinget.

Enligt Skolinspektionen handlar minskningen om att det blir vanligare att ta över skolor genom att köpa upp aktier i befintliga bolag.

De vill starta flest skolor

Flest ansökningar kommer från Jensen som vill starta upp i Sigtuna, Örebro och Enköping, samt en gymnasieskola i Haninge.
Thorengruppen, som fick avslag på 17 under 2022, har inte skickat in några ansökningar under förra året.

– Det enda argument vi hör är valfrihet. Jag tror att vi kommer att stänga kommunala skolor, vi ser redan nu stora besparingar. Vi ser vad som händer i andra kommuner och nu följer vi den vägen, det är jättetråkigt, säger Lars-Erik Larsson.

Skolchefen i Upplands-Bro, Anna Bjurenstam, svarar via kommunens kommunikationschef att IES inte kommer att öppna förrän 2026.

– För de kommunala skolorna finns en risk att tappa elevantal och inte nå full kapacitet om en ny fristående skola etablerar sig. Detta kan på kort sikt få konsekvenser för den kommunala skolorganisationen som måste anpassa sig för ett mindre antal elever. På längre sikt är nya skolor en förutsättning för att klara det nya behovet av skolplatser som kommer i samband me att kommunen växer, svarar Anna Bjurenstam.

Här vill koncernerna starta skolor