Så lyckas Vännäs locka lärare – i Sverigetopp på behörighet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Vännäs var länge en förlorare i kampen med Umeå om att attrahera lärare. Men en lönesatsning och attraktiva scheman mynnade ut i att orten har näst flest behöriga lärare i landet.
– Vi ligger bra till med undervisningstid. Det påverkar trivseln, säger LR-ombudet Erik Riselius.

Vännäs har 9 000 invånare, en gymnasieskola, en högstadieskola, och två låg- och mellanstadieskolor.

Liksom många andra småkommuner brottades Vännäs med att fylla lediga tjänster med behöriga lärare. Ett lågt löneläge – med konkurrens från Umeå tre mil bort – blev för tuff för kommunen.

Att Umeå låg bättre till lönemässigt kan delvis förklaras av åldersstrukturer, enligt Erik Riselius. Tidigare utgjordes Vännäs lärarkår av många yngre lärare, vilket bidrog till att dra ner statistiken.

I ett försök att bromsa utvecklingen fattade Vännäs kommuns barn- och utbildningsnämnd för tolv år sedan beslut om en långsiktig lönesatsning som gett effekt:

I statistiken ligger nämligen Vännäs i topp i Sverige när det gäller behöriga lärare – etta eller tvåa av 290 kommuner – oavsett om man utgår från SKR:s eller Skolverkets siffror.

Bra schema väger tungt

LR:s bild är snarare det faktum att lärarna uppskattar sin arbetsgivare som vägt tyngst och fått många att stanna kvar i Vännäs. En viktig faktor till det är fördelaktiga scheman.

Erik Riselius, Lärarnas Riksförbund.

– På högstadiet ligger vi bra till med undervisningstid jämfört med andra kommuner vilket påverkar trivseln – och anledningen till att fler är kvar. Vi har helt enkelt mindre undervisningstid. Dessutom har vi de senaste åren lyckats rätt bra med att få Umeås motsvarande löner eller mer vid löneförhandlingarna. Vännäs kommun beslutade vid lärarlönelyftet att höja samtliga tillsvidareanställdas löner, säger Erik Riselius.

Närheten är en fördel

Ovanpå det nämner han en fördelaktig vikariesituation.

– Många i Umeå har i sina tjänster att det ingår att vikariera utan att få någonting för det. I Vännäs får vi alltid tid mot tid och behöver aldrig fundera på det. Vi kämpar för att behålla detta. ”Släpper ni det kommer det bli besvärligt” har vi framfört till arbetsgivaren.

– En fördel för oss är också närheten till Umeå. Flyttar du en bit inåt landet kan du ha bra förutsättningar, men börjar det bli sex–sju mil kan det ta emot att pendla. Är det tio mil blir det för långt. En klar fördel för Vännäs är det geografiska läget, att orten ligger nära en större stad.