Johanna Jaara Åstrand tog lärarkrisen till FN

Johanna Jaara Åstrand är inte bara ordförande i Lärarförbundet, utan även vice ordförande i Education International. Nu har hon pratat om lärarkrisen för FN i New York.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Hon är inte bara ordförande för Lärarförbundet – utan även vice ordförande i Education International. Nu har Johanna Jaara Åstrand berättat om lärarkrisen för FN i New York.

Vad gjorde du i FN och varför?
– FN:s utbildningstoppmöte TES har sammankallats av generalsekreterare Antonio Guterres, med anledning av utbildningskrisen i världen och effekterna som pandemin fört med sig. Inramningen för mötet var Agenda 2030 och SDG 4 "Utbildning av god kvalitet för alla." Jag talade i två olika paneler, dels på temat klimat, dels som lärarnas röst i sessionen om finansiering som ägnades åt statschefer och deras åtaganden. 

Hur upplevde du responsen?
– Vi har drivit frågan om att det krävs en internationell kommission som fokuserar på allvaret i lärarbristen, läraryrkets förutsättningar och de lösningar som krävs för att lärare ska kunna ta sitt ansvar i transformationen och vända utbildningskrisen. Vi låg på och förhandlade med relevanta aktörer under alla dagar och på toppmötets avslutande tal som hölls av FN:s biträdande generalsekreterare Amina J Mohammed, avviserade hon att FN avser upprätta den kommission som vi begärt. Så det är ju verkligen god respons!
 
Vilka av Sveriges utmaningar för skolan syns även internationellt skulle du säga?
– Väldigt många, världen över så kämpar vi med en underfinansierad utbildning, lärarbrist och tuff arbetsbelastning. Kampen för högre löner, lägre arbetsbelastning och större professionell autonomi är global och utan investeringar i lärarkåren så kommer inte utbildningskrisen gå att lösa, vilket skulle få katastrofala konsekvenser för nuvarande och kommande generationers framtid.