Forskaren: Den fackliga styrkan kommer att bli större

Anders Kjellberg, professor i sociologi och expert på fackliga sammanslagningar. Foto: Marc Femenia
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Löneutveckling, fackavgift och svårare för arbetsgivaren att spela ut medlemsgrupper mot varandra. Fackprofessorn Anders Kjellberg redovisar poängerna med storfack.

Fackliga sammanslagningar är inget nytt. Tjänstemannaförbundet HTF och industritjänstemannafacket Sif gick samman i Unionen 2008. Med 592 000 yrkesverksamma medlemmar menar Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, att det nya facket får högre tryck bakom sina krav än de två gamla var för sig.

– Tidigare kunde de organisera samma yrkesgrupper och arbetsgivarna spela ut medlemmarna mot varandra, säger han.

Enligt Anders Kjellberg finns ingen forskning som säger att fler medlemmar ger bättre löneutveckling, eller mer genomslag i opinionen.

– Men om arbetsgivaren inte kan spela ut medlemmarna i olika fack mot varandra borde löneutvecklingen bli bättre och den fackliga styrkan bli större. Då blir det svårare för kommuner att lägga ut undervisning på obehöriga lärare som har lägre lön än de andra. Både den kommunala sektorn och det privata näringslivet outsourcar tjänster för att hålla lönerna nere, säger Anders Kjellberg.

Det nya förslaget innebär också lägre fackavgifter. För medlemmar i Lärarförbundet minskar avgiften med 10 kronor per månad, för Lärarnas Riksförbund med 30 kronor per månad.

Enskilda medlemsgrupper kan uppleva sig försummade, den risken finns.

Enligt Anders Kjellberg är avgiften en viktig faktor för anslutningsgraden. Men det finns också risker med att ersätta Lärarförbundet och LR med Sveriges Lärare.

– Enskilda medlemsgrupper kan uppleva sig försummade, den risken finns, säger han. Historiskt har det lett till att Barnmorskeförbundet lämnade Vårdförbundet och gick in i SRAT (Akademiker i samhällsbärande positioner) 2018, eller när socionomerna år 1958 lämnade Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF (i dag Vision) och bildade det som i dag är Akademikerförbundet SSR.

– Men för Sveriges Lärare motverkar man sådana tendenser genom att det finns särskilda föreningar för förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare, säger Anders Kjellberg.