Fråga experten: Måste vi dokumentera i ännu ett nytt digitalt verktyg?

Den digitala arbetsmiljön behandlar exempelvis hur digitala system belastar hjärnan, hur tekniken stödjer verksamheten och samspelet mellan människa och teknik.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Kan vi prata om IT-stress på skyddsronden?
Kan man säga nej till fler digitala verktyg?
Fackliga experterna svarar på era frågor om IT-stressen!

Vad kan man egentligen ta upp på en skyddsrond? De verkar mest handla om skrivbord, stolar och belysning, men jag tycker att vi även behöver ta upp frågor om IT-stress och bristen på möjlighet att rast och paus.

Svar: Arbetsmiljön kan delas in i tre delar. Den fysiska, den organisatoriska och sociala samt den digitala. De tre delarna hänger ihop och den digitala arbetsmiljön handlar om hur samspelet mellan människa och teknik fungerar. Det är inte alltid en ”gående rond” är det bästa sättet att kartlägga risker. Prata med skyddsombudet om hur ni på bästa sätt tar ett helhetsgrepp om arbetsmiljön.

Skyddsronder genomförs av chef och skyddsombud. Då brukar även någon slags expertis finnas med, exempelvis vaktmästaren om det handlar om fysisk arbetsmiljö. Den organisatoriska och sociala skyddsronden kan ske genom medarbetarenkäter, pulsmätningar eller diskussioner på arbetsplatsen. Den delen tar upp hur vi påverkas av arbetstiden, arbetsbelastningen och om våra relationer på jobbet.

Elisabeth Mossberg.

Den digitala arbetsmiljön behandlar exempelvis hur digitala system belastar hjärnan, hur tekniken stödjer verksamheten och samspelet mellan människa och teknik. Chef och skyddsombud kan behöva göra en ”digirond” och då kan IT-tekniker medverka som experter. Ett verktyg som ni kan använda på arbetsplatsen är Suntarbetslivs Digironden. Genom den kan ni diskutera hur ni vill ha det och sätta fingret på risker i den digitala arbetsmiljön för att kan undanröja dem.

/ Elisabet Mossberg, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet


Vi har fått veta att vi kommer att få ännu ett digitalt verktyg där ska lägga in material, uppgifter och läxor. Vi har redan en lärplattform för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling, eventuella anpassningar och sköta kommunikationen med vårdnadshavare. Plattformen är krånglig att jobba i och nu ska vi få ytterligare system att jobba i dagligen. Vad kan vi göra?

Svar: Alla medarbetare har rätt att vara delaktiga i sin arbetsmiljö. Därför ska medarbetare få möjlighet att delta i undersökningen av vad som behövs i ett nytt digitalt system, innan det köps in. När undersökningen om vad som behövs är gjord ska en riskbedömning göras. Då bedöms hur sannolikt och hur allvarligt eventuella arbetsmiljöproblem med systemet är. Riskerna ska sedan undanröjas. Många studier inom arbetsmiljö visar att användarvänligheten ofta glöms bort, och i stället för att vara till hjälp så ställer system ofta till problem.

Prata med skyddsombudet på er arbetsplats och ta upp era farhågor. Utifrån att ett inköp av system påverkar medarbetare på många arbetsplatser, ska arbetsgivaren ha förhandlat/samverkat frågan med Lärarförbundet och andra fack centralt i kommunen eller i företaget. Be att få ta del av eventuella riskbedömningar och se om ni tycker att något saknas. I så fall kan skyddsombudet begära att ytterligare riskbedömningar ska göras.

/ Elisabet Mossberg, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet


Har vi rätt att ha tillgång till en IT-support?

Svar: Det finns inte skrivet i någon lag att man specifikt har rätt till IT-support, men det är mycket svårt för arbetsgivaren att ta sitt arbetsmiljöansvar om det inte finns någon expertis som kan åtgärda de problem/risker som upptäcks. Att digitala och tekniska hjälpmedel inte fungerar som de ska eller att medarbetarna inte fått tillräcklig utbildning i dem är ett arbetsmiljöproblem.

/ Elisabet Mossberg, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet

Här kan du skicka in dina egna fackliga frågor!