De vill matcha Minecraft med läroplanen

Lagom stora doser av Minecraft kan göra lärandet mer lustfyllt, menar lärarna Venla Luukkonen och Martin Frisén i Örebro. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Här är lärarduon som belönats med ­Lärarstiftelsens stipendium för att ta fram lektioner i Minecraft som passar den svenska skolans styrdokument.
– Det är ett annat sätt för eleverna att visa sina kunskaper, säger läraren Martin Frisén.

På F–6-skolan Änglanda­skolan i Örebro pågår ett ambitiöst projekt. Vid sidan om undervisningen utvecklar två lärarkollegor en plattform för lektioner i Minecraft som matchar den svenska läroplanen.

Lektionerna ska kunna användas av lärare utan tidigare erfarenhet av Minecraft, och drömmen är att de en dag ska omfatta samtliga ämnen – och finnas direkt tillgängliga inne i spelet.

– Det finns färdiga lektioner att använda sig av direkt i programmet, men de är på engelska och byggda utifrån en amerikansk läroplan. Vi vill skapa förutsättningar för undervisning enligt den svenska läroplanen, säger Martin Frisén, förstelärare som driver projektet tillsammans med lektor Venla Luukkonen.

Samarbete med universitet

De för just nu samtal med Örebro universitet om ett eventuellt samarbete.

– Det kan handla om praktiknära forskning kopplat till ett ULF-projekt eller samarbete med lärarutbildning och VFU:n, säger Venla Luukkonen, som själv disputerade som doktor i pedagogik 2021.

Martin Frisén har under flera år använt utgåvan av Minecraft som är särskilt utvecklad för lärare och pedagoger, till saker som simulerade laborationer i NO, läs- och skrivträning och lektioner om demokratiska val.

– Vår erfarenhet är att eleverna har skött sig väldigt bra, de tycker att det är kul. Men det är klart att om man är många i samma värld ökar risken för att samarbetet försämras. Det är dock inte specifikt för Minecraft att en del elever ibland försöker göra annat än det som lektionen handlar om, säger Martin Frisén.

”Du ska inte behöva vara expert i Minecraft för att genomföra lektionerna”, säger Venla Lukkonen. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Utmaningen nu är att lyfta konceptet från den egna undervisningen och paketera färdiga lektioner så att lärare utan specialkunskaper om systemet ska kunna ladda ner dem och använda i klassrummet utan krångel.

En faktor i sammanhanget att den genomsnittliga mellanstadieeleven sannolikt vet mer om Minecraft än de flesta lärare gör.

– Vi tar hand om att bygga världen och sätta nödvändiga begränsningar, och vi skriver tydliga instruktioner med exempel. Du ska inte behöva vara expert i Minecraft för att genomföra lektionerna, säger Venla Lukkonen.

Samma resultat som i verkligheten

I dagsläget finns tre färdiga lektioner att ladda ner från projektets webbplats. En av dem har namnet ”Systematiska undersökningar” och utnyttjar det faktum att spelvärlden innehåller olika typer av växter och grödor som påverkas av de förhållanden de växer i. 

Uppgiften för eleverna går ut på att planera, utföra, värdera resultatet av och dokumentera ett experiment. I exemplet som används jämför eleverna hur olika tillgång till solljus påverkar veteplantor.

– Vi kan undersöka hur en växt påverkas av ljus direkt i klassrummet. Men då måste vi bygga tre olika miljöer med olika ljusförhållanden och sedan vänta flera veckor. I Minecraft tar samma process tio minuter, men resultatet blir det samma som i verkligheten, säger Martin Frisén.

Läraren Martin Frisén ser på Minecraft som han ser på Word eller Kahoot – det är ett verktyg bland andra. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Där är samtidigt ett av kollegornas svar på frågan varför man ska bedriva undervisning i Minecraft till att börja med: Det är ett sätt att överkomma en brist på resurser som tid och labbsalar. Och de har fler motiveringar.

– Det är ett annat sätt för eleverna att visa sina kunskaper på än att bara skriva, och det är motiverande. Vi bedriver mer traditionellt skolarbete kopplat till det vi gör i Minecraft, men kombinationen gör det mer lustfullt.

– Vi säger inte att vi ”spelar”, det gör vi inte. Vi använder spelvärlden för att lära. Men inte för ofta, då tappar det sin charm, säger Martin Frisén.

”Minecraft i undervisningen”

”Minecraft i undervisningen” är namnet på Martin Friséns och Venla Luukkonens projekt att bygga en plattform för alla pedagoger som jobbar eller vill jobba med Minecraft i undervisningen.

På projektets webbplats finns tre lektioner att ladda ner i skrivande stund:

Systematiska undersökningar

  • Eleven får planera, utföra, värdera resultat och dokumentera ett experiment i Minecraft.

Orientering

  • Eleven får träna på karttecken från orienteringskartor i en värld som innehåller hinder som stora spindelnät och giftiga buskar.

Peppvägg

  • Elevernas uppgift är att fylla en gemensam ”peppvägg” med positiva budskap, som en del av ett större arbete kring värdegrundsfrågor, etik och moral.

Läs mer, ladda ner lektioner och ta kontakt med lärarna bakom projektet på minecraftiundervisningen.se.

Exempelvis kommer hans nya klass fyra totalt ha använt Minecraft fyra gånger under höstterminen.

Är det helt oproblematiskt att Minecraft är en kommersiell produkt ägd av en global techjätte?

– Det ingår i Office 365 för personal och elever. Vi ser ingen skillnad på den programvaran och Powerpoint eller Word vilka också är Microsoftprodukter, säger Martin Frisén.

Även Venla Lukkonen jämför med andra system och appar som används i skolan.

– I vissa ämnen finns ämnesspecifika program man kan använda. Men här kan man jobba i många fler ämnen, säger hon.

Saknas en central samlingsplats

Runt om i landet – och världen – finns gott om lärare som inkluderar Minecraft i sin undervisning på olika sätt. Men enligt Martin Frisén saknas en central samlingsplats för svenska lärare att utbyta idéer, erfarenheter och lektionsupplägg. Nu hoppas de båda kollegorna på hjälp från andra lärare runt om i landet att skapa den möteplatsen.

– Vi försöker nå ut till lärare där ute som har egna lektioner. Vi hoppas även att Microsoft och Mojang vill delta. Microsoft har visat visst intresse, säger han.

Finns det en tidsplan för när projektet ska vara i hamn?

– Nej det är ett stort projekt och vi är bara två som gör det här nu. Vi hoppas bygga ett större nätverk för att byta idéer.

Så funkar Minecraft

  • Minecraft kan beskrivas som en virtuell värld uppbyggd av fyrkantiga block, som spelaren är fri att utforska. Blocken kan brytas ner till en mängd olika råvaror eller återanvändas i befintlig form och kombineras för att konstruera i stort sett vad som helst. Från relativt enkla byggen som blockhus eller broar till mer avancerade strukturer som programmerbara kretsar och maskiner.
  • Samtidigt ”lever” den naturliga världen runt om spelaren, som stöter på olika typer av djur och växter beroende på vilken av spelets biomer hen befinner sig i. Världen innehåller allt från skogar, savanner, vinter- och undervattenslandskap till mer fantasifulla svamp-öar och underjordiska draknästen.
  • Minecraft Education Edition är en version av spelet som ger lärare verktyg att genomföra kontrollerade lektioner inne i spelvärlden. Här kan elever genomföra individuella uppgifter eller jobba i grupp mot
    ett gemensamt mål.