”Jag fortsätter bygga på de mjuka värdena”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

I media uppmärksammas den svenska skolan. Många uttalar sig över vad som är fel och vilka brister som finns. En negativ inställning kan ibland lysa igenom; en slags uppgivenhet.

Många har åsikter hur skolan ska arbeta för att bli den skola vi en gång var; oavsett att samhället och vår vardag har förändrats. Vi är en flumskola. Vi sätter glädjebetyg, eleverna har inte samma kunskaper som förr och friskolorna tar ut vinster. Så mycket tyckande om dagens skola.

”Älskar mitt arbete”

Konstigt nog har jag inte samma uppfattning. Jag som arbetar i klassrummet med eleverna och älskar mitt arbete som lärare och har så gjort i snart 30 år. Jag går till jobbet med glädje och tycker att vi har det bra men, vi kan alltid förbättra skolan. Det är bra att vårt skolsystem ses över utifrån lagar, förordningar och styrning. Att alltid sträva efter att bli bättre och utveckla verksamheten gäller oavsett företag eller bransch.

Jag har läst i media hur jag ska bedriva min undervisning i höst. Jag behöver inte fundera och utveckla min undervisning eller slå knut på mig själv längre. Det låter fantastiskt!

Jag ska först veta hur jag ska agera i en hotfull situation i klassrummet för att skapa trygghet och studiero. Jag ska bli auktoritär i klassrummet och använda makt för att visa vem som bestämmer för eleverna har en taskig attityd och har inget intresse för att lära sig kunskaper.

”Måste lära sig det själva”

Relationer ska jag inte bygga längre; framför allt inte med de elever med NPF som kanske utmanar lite extra men också har det tufft. De kanske lätt hamnar i konflikter eller behöver lite extra vägledning och struktur för att trivas. De eleverna ska jag definitivt inte prata lite extra med eller hjälpa genom att förbereda dem på vad som kommer att hända under dagen eller veckan. Eleverna måste lära sig det själva genom att ta eget ansvar.

Ni hör vilken fantastisk undervisning jag kommer erbjuda i höst! Välkommen… fast bara en liten detalj. Jag tror inte ett dugg på ovanstående hur jag ska bedriva undervisningen utan fortsätter bygga på de mjuka värdena som är ett hantverk i klassrummet idag. Jag är lika envis, omtänksam, tålmodig och glad i mina elever som tidigare läsår.

Det handlar om inställning och attityd.

”Tydliga rutiner”

Mina elever har visat progression, utvecklats och är närvarande på lektionerna. De är delaktiga i undervisningen och visar sitt engagemang. Eleverna har en positiv inställning och attityd till mig och den kunskap jag vill förmedla, precis som jag har till dem.

Jag har tydliga rutiner som skapar ett lugn samt ordning och reda. Är positiv och bygger relationer. Jag visar intresse och hjälper o stöttar så att eleverna presterar sitt bästa och utmanas av mig. Jag är nyfiken på hur eleven tänker, känner och resonerar. Eleven visar respekt, precis som jag gör mot dem. Jag gör allt jag kan i mitt uppdrag och älskar att lära ut!

Det uppdraget kommer jag fortsätta med i höst och är stolt över att vara lärare oavsett åsikter i media.

”Lyft allas framgångar”

Jag är medveten om att vi bygger framtidens medborgare. Det gör jag genom att se det positiva och lyfta allas framgångar, det är min inställning. Alla behövs för att bygga vårt framtida samhälle. Inget leder till utveckling genom att fokusera på allt negativt som inte fungerar eller att tjata. De egenskaper NPF-eleverna besitter behövs för att skapa bra framtida ledare.

Jag gör precis som många fantastiska lärare gör i vårt land. Det finns ofantligt många engagerade lärare med många års erfarenhet som verkligen är experter i klassrummet. De gör ett fantastiskt arbete med eleverna i klassrummet och stöttar nya lärare kring planering, undervisning och bedömning för att de ska känna sig trygga och glädjas åt det fantastiska uppdraget vi har, att skapa framtidens medborgare.

”Lyssna på dem som jobbar”

Ta vara på den kompetensen. Lyssna på vad de som jobbar i klassrummet vill förmedla och vilken positiv inställning och attityd de har. Det har vi gjort tidigare. Alla kan vi minnas någon bra förebild med gott ledarskap. Då kan vi skapa framgångar!

Lärarna samarbetar med personal på skolan precis som vi gör för att skapa ett bra samhälle där alla behövs; vi samarbetar för allas bästa.

Inget tyckande, bara verkstad i klassrummet med rätt positiv inställning och attityd välkomnar jag läsåret precis som många andra härliga kompetenta kollegor inom skolvärlden. Välkommen läsår 22/23 jag är redo!

Åsa Bergqvist, utvecklingsledare/grundskollärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.