”Därför måste fler bry sig om att Academedia rusar på börsen”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

När börsen öppnade måndagen efter valdagen rusade skolkoncernernas börskurser. Academedia är den största privata skolaktören. Vid stängningsdags hade Academedias börskurs stigit med 13,19 procent, en ökning av bolagets börsvärde med ca 600 miljoner kronor.

Orsaken till kursökningen är att det förväntade regeringsskiftet minskar den politiska risken för skolbolagen. Nu förväntas de kunna fortsätta att göra vinst och fortsätta att expandera.

Omsättning och vinstmarginal är de två faktorer som mest av allt påverkar börsnoterade företags börsvärde. Skolvärldens läsare är främst lärare och studievägledare, inte ekonomer eller börshajar. Varför ska ni bry er om Academedias börskurs?

Flyger under radarn

Både frågan och svaret är orimligt i alla andra länder än Sverige: ni ska bry er för att annars kommer skolkoncernernas ökade värde förmodligen att påverka ert arbete mer än något annat, i värsta fall under resten av er yrkesverksamma tid.

Förmodligen känner många av er att det där var en förhastad slutsats. Det tror jag beror på att företaget Academedia i stor utsträckning lyckas flyga under granskande journalisters radar, trots en årlig omsättning på över 14 miljarder kronor. Det svenska skolsystemet håller på att förändras i sina grundvalar och den förändringen riskerar att bli oåterkallelig.