”Anpassa nationella proven till barn med dyslexi”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Angående de nationella proven och funktionshinder. Är det inte dags för regering och Skolverket att se över reglerna för anpassning, provens utformning och vad de ska mäta?

En elev med dyslexi har en bestående läs-och skrivsvårighet – förenklat på grund av en hjärna som ser ut på ett annat sätt än hos den som inte har dyslexi.

En vanlig form av dyslexi är svårigheter i avkodning. För att du har svårt att avkoda har du med nödvändighet inte svårt med läsförståelsen – förutsatt att du får läsa på annat sätt än med ögonen.

Att läsa med öronen är ett vanligt sätt för dyslektiker. Varför får inte deras läsförståelse eller om ni hellre vill textförståelse mätas? Läsningen sker i hjärnan, inte med ögonen eller öronen.

Även när det gäller skrivandet behöver dyslektiker oftast ett alternativt sätt att skriva. Ett vanligt alternativ är tangentbord och skrivprogram med stavningshjälp, ett annat är tala till text. Precis som när det gäller läsning är ju handen och pennan endast ett instrument. Själva skrivandet sker ju i hjärnan. Det är inte så att ett digitalt verktyg sköter jobbet.

Min son, nio år gammal vid tillfället, gjorde sitt första nationella prov i vår. Han skrev tre meningar trots förlängd tid. Han fick använda en ipad men inte tala till text.

Detta var hans första prov. Han blev ledsen under provet då han sattes framför en uppgift han inte kan göra på grund av sitt funktionshinder.

När han kom hem lät jag honom göra om provet. Han stängde dörren om sig och talade till text. Han skrev den uppsats han kunde och hade i huvudet på det sätt han hade velat lämna ifrån sig sitt första prov.

Uppsatsen finns, läraren har läst den, men han fick inte möjlighet att skriva sitt första prov. Att ställas inför en uppgift som funktionshindret sätter stopp för, är att hindras.

Jag hoppas på förändring till de nationella proven i årskurs sex. Jag hoppas han får lov att delta på lika villkor på de nationella proven – för att undantas är inte ett alternativ. Han vill visa vad han kan, som alla andra.

Förälder till en bokmal med dyslexi