Lärarnas pandemioro: Eleverna lär sig inte

”Vi har en pandemi som går ut över elevernas lärande och mående men vi har inte resurser som hjälper oss att ta hand om varken de vanliga eller de utökade behoven”, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Distansundervisningen har inneburit flera pedagogiska utmaningar för lärarna, enligt Skolinspektionen. Samtidigt covid-stänger allt fler skolor under vad som kan bli en fjärde pandemivåg.
– Skolorna skär ner fast elevernas behov ökar, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: Nu covid-stänger skolorna igen

Det är svårare att göra eleverna delaktiga och aktiva i undervisningen. Svårare att ge stöd och stimulans till elever med mindre motivation och fokus. Och svårare att ordna med ordentliga lärmiljöer.

– Vi har en pandemi som går ut över elevernas lärande och mående men vi har inte resurser som hjälper oss att ta hand om varken de vanliga eller de utökade behoven, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarna: Så påverkas elevernas kunskaper

Det visar Skolinspektionens slutrapport av distansundervisningen under pandemin. Som också redogör för att en tredjedel av lärarna upplever att eleverna inte lär sig lika mycket på distans som under en vanlig lektion.

Samtidigt säger lärarna att fusket ökar, och att eleverna trots avslutade moment inte lärt sig lika mycket som de brukar göra under närundervisning.

Och medan smittan återigen ökar, går fler skolor över tlll distansundervisning eller andra lösningar.

Johanna Jaara Åstrand är orolig för lärarnas långsiktiga mående.

– Just nu tvingas skolorna skära ner trots att elevernas behov ökar. Det fungerar inte, förutom skolmisslyckanden så riskerar det leda till höga sjuktal för lärarna. Inte på grund av covid-19, men på grund av en orimlig arbetssituaion, säger hon.

Här stänger skolan

I småländska Gullabo och Torsås stänger skolorna, Torsås rekommenderar också barnfamiljer att inte umgås med andra, enligt SVT.

Region Stockholm rapporterar ett ökat antal smittade i skolåldern, främst på låg- och mellanstadiet.

Under hösten 2021 har regionen rekommenderat åtgärder till 54 skolor i regionen, att jämföra med hela läsåret 2020/2021 då totalt 186 skolor.

Smittskyddsläkare Maria Rotzén Östberg säger att det inte finns några planer på ändrade rekommendationer för skolorna inom regionen.

Faktorerna bakom lyckad distansundervisning

Skolinspektionen listar också faktorerna som påverkar hur väl distansundervisningen fungerar. Det gäller bland annat hur mycket distansundervisning lärarna haft, utgångsläget inför den digitala omställningen, kvaliteten på undervisningen och andelen vikarier i grundskolan.

Undersökningen har genomförts på distans på 426 enheter och genom digitala lektionsbesök.

MER LÄSNING

Lättare se alla elever på distans

Skärper kraven för distans: ”Skolan är en arbetsplats”

Lärdomen från pandemiåret får inte bli att vi kan vara billiga i drift.