Nu öppnar Kågeskolan igen efter coronadödsfallet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

På Kågeskolan i Skellefteå har 1 av 4 lärare testats positivt för covid-19 och en lärare har avlidit. Nu öppnar skolan igen – och frågan många ställer sig är vad som hände med regeringens löfte om smittskyddspenning.

Kågeskolan i Skellefteå har öppnat igen efter två veckors stängning. Nästan 1 av 4 av de provtagna lärarna testades positivt för covid-19, enligt regionens testning. Som Läraren.se berättade i slutet på april, har även en lärare i 60-årsåldern avlidit i sviterna av sjukdomen. Merparten av de smittade lärarna som varit smittade arbetar på skolans högstadium.

Mikael Johansson, ordförande Lärarförbundet Skellefteå, säger att det fortfarande finns lärare som är frånvarande på Kågeskolan, men de flesta som varit sjuka länge har tillfrisknat och är tillbaka på skolan.

Frågan som många ställer sig både på Kågeskolan och på andra skolor och förskolor i kommunen är: Varför händer ingenting med regeringens löfte om smittskyddspenningen?

Mikael Johansson. Foto: Lärarförbundet Skellefteå

– Socialstyrelsen gick ut med detta för snart tre veckor sedan och den här tystnaden blir besvärlig då oron är som störst bland de som uppfattar sig vara i en riskgrupp. Det känns ju minst sagt besvärande i sammanhanget för vi har många medarbetare på våra skolor och förskolor, inte bara på Kågeskolan, som tillhör riskgrupper, säger han.

För en vecka sedan hade Region Västerbotten fått svar på samtliga tester av personalen från Kågeskolan. Testerna visade att 18 av totalt 76 provtagna medarbetare på skolan testat positivt för covid-19. Smittskyddsläkaren Gunilla Persson vid Region Västerbotten konstaterade då, i ett pressmeddelande på kommunens hemsida, att smittspridningen framförallt skett mellan personal som arbetar i de högre årskurserna medan personal i förskoleklasser, lågstadium och fritids inte drabbats lika hårt. De anställda som kände minsta symptom på luftvägsinfektion uppmanades att stanna hemma när skolan skulle öppna för att förhindra att smitta återigen skulle blossa upp.

Trots att läget varit pressat med många sjuka och en kollega som har avlidit så upplever lärarna ändå, enligt Mikael Johansson, att läget börjat återgå till det normala.

Känner du att oron är under kontroll bland personalen som nu kommit tillbaka?

– Jag uppfattar att man har ett lugn och har en bra dialog med sin chef och det känns viktigt att det fungerat bra under hela den här tiden. Jag har varit i kontakt med ett av våra lokala ombud på skolan både under stängningen och på tisdagen. De har en del vikarier på plats men hon säger att det känns som läget är under kontroll, säger han.

Har det varit svårt att få vikarier att vilja arbeta på skolan?

– Jag har inte någon helhetsbild runt det. Jag vet att man tidigare löste personalbristen med annan personal från arbetsmarknadsenheten inom den kommunala förvaltningen. Det var handläggare och handledare varav en del hade lärarbakgrund men nu vet jag inte riktigt hur man gjort inför att man öppnade igen, säger Mikael Johansson.

Lärarna har upplevt att den digitala undervisningen har fungerat under de två veckor som lärarna har arbetat på distans och nu har undervisningen rullat igång igen på skolan.

Lärarförbundet jobbar nu med arbetsgivaren för att se till och förstärka och förtydliga de åtgärder och rekommendationer som finns kring att minska smittspridningen. Mikael Johansson säger att det i media och i sociala media varit ett fokus på huruvida barnen smittar eller smittas och på verksamheten i stort.

– Vi försöker vrida på perspektivet och fokusera på hur man kan minska smittspridningen mellan de vuxna på skolan. Vi har upplevt att i den stora diskussionen kring skolan så har medarbetarna och frågan om deras arbetsmiljö gått lite förlorad, säger han.

I diskussioner med arbetsgivaren arbetar Lärarförbundet i Skellefteå med arbetsmiljöregler och myndigheternas rekommendationer för att förtydliga riktlinjer och göra så mycket man kan för att försöka förhindra smittspridning på skolorna.

– Lokalt har vi tittat på att förtydliga och lyfta in nya delar i riktlinjerna kring hur vi till exempel gör anpassningar med distansering mellan vuxna. Det handlar om hur vi hanterar det i arbetsrum, personalrum, hur ofta städning görs. Självklart arbetar vi även mycket med hur man kan minska oron som finns, säger han.

Det handlar bland annat om att hitta alternativa lokaler i skolan så lärarna inte sitter för tätt i sina arbetsrum. Att lärarna använder digitala möten framför fysiska. Och får sköta sin planeringstid hemifrån eller på annan plats om man exempelvis har trånga lokaler i skolan. Mikael Johansson säger att det inte fungerar fullt ut på alla skolenheter i Skellefteå men man arbetar med att alla ska göra lokala riskbedömningar och hitta anpassningar.

– Svårast är det att hantera oron i förskolan. Där är oron ännu större än i skolorna och det finns ofta mindre möjligheter att vidta åtgärder och göra anpassningar. Personalen i förskolan arbetar ofta nära varandra, man har mer sammanhängande dagar och har svårare att gå undan i andra lokaler. Vi kan försöka lindra oron med anpassningar men det våra medlemmar i riskgrupper avvaktar är framförallt regeringens besked om smittskyddspenning, säger han.