Så många gymnasieelever är vaccinerade i ditt län – hela listan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Det är stora regionala skillnader i vaccineringsgraden bland unga. Lägst andel finns i Västra Götaland.
– Det känns oroväckande, säger Renée Elfving på LR i Göteborg.

Den 22 andra juni 2021 sänktes minimiåldern för vaccinering mot vocid-19 till 16 år. Två månader senare har 2,1 procent av individerna i gymnasieåldrarna 16-18 år (födda 2003-2005) tagit båda doserna, och 42 procent har tagit en dos. Vaccinationerna är inte jämt utspridda över landet, i stället förekommer stora skillnader mellan länen. I Uppsala län har 73,5 procent gruppen tagit en första dos, medan motsvarande siffra i Västra Götaland ligger på 26,8 procent.

SE SIFFROR FÖR SAMTLIGA LÄN I BOTTEN AV ARTIKELN

Renée Elfving är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg, och undervisar i kemi och biologi på Hvitfeldtska gymnasiet. Hon beskriver att medlemmar är oroliga över situationen, även om i princip alla lärare är fullvaccinerade.

Renée Elfving, LR

– Det finns en oro hos lärare över att eleverna inte vaccineras. Vi önskar att utbildningsförvaltningen här i Göteborg skulle se till att eleverna blir vaccinerna. Vi har framfört det önskemålet men svaret från förvaltningen är i nuläget nej. Det är viktigt att arbetsgivaren tar oron på allvar.

Hon tror att informationen till de unga spelar stor roll i förklaringen till skillnaderna i hur många unga som vaccinerar sig.

– Jag tror inte att Västra Götaland varit lika duktig på att informera som vissa andra. I Uppsala har man skickat ut inbjudningar till alla. Får man ett brev där det står ”nu är det dags att vaccinera sig” så är det mer sannolikt att man går dit.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson anger tre skäl till att ungdomar i åldrarna 16-18 bör vaccinera sig: Det skyddar dem mot sjukdom, det minskar risken för smittspridning i exempelvis skolan, och det minskar smittspridning till andra samhällsgrupper.

– När man är i åldrarna 16–17 år har vi sett i studier att man kan drabbas av allvarliga symptom, säger han.

Renée Elfving på LR berättar att många lärare på gymnasiet har dubbla känslor kring att vara tillbaka i klassrummet och bedriva närundervisning innan eleverna är vaccinerade.

– Medlemmar ifrågasätter rekommendationen att vi ska bedriva utbildning på plats när man i andra fall ska undvika att träffas i stora möten. Sen förstår man samtidigt att eleverna mår bättre av att vara på plats, och man tycker att det är skönt att träffa eleverna och bedriva mer vanlig undervisning.

Skolvärlden har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten som avstår från att kommentera de aktuella siffrorna. På torsdag publicerar myndigheten uppdaterade siffror.