Så fördelas resten av skolmiljarden för pandemin

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Den så kallade skolmiljarden ökas på med ytterligare 250 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att skapa förutsättningar för mer undervisningstid, bättre arbetsmiljö för elever och lärare och för att smittsäkra verksamheterna.

Medlen, 1,25 miljarder kronor, ska användas till insatser i både kommunala och enskilda verksamheter och fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. De får användas för insatser i hela skolväsendet; förskolan, grund- och gymnasieskolan, samt vuxenutbildningen.

Lärarnas Riksförbund välkomnar att man lägger pengar på skolan. Men de menar att summan är för liten för att täcka upp de behov som pandemin har skapat, och att kontrollen över vart pengarna tar vägen i praktiken är för låg.

Svante Tideman

– Vi menar att alla pengar som kommer till skolan ska ut i verksamheten. De ska inte stanna på förvaltningen eller gå till att dra ner på kommunens egen ambitionsnivå. Här behöver huvudmännen inte visa någon motprestation utan pengarna kommer bara. Då blir det ännu lättare för dem att använda pengarna lite hur som helst, säger Svante Tideman, vice ordförande LR.

Förslaget klubbades i riksdagan den 16 juni och under torsdagen beslutar regeringen om en ändring i myndighetens regleringsbrev, vilket innebär att Skolverket nu kan fördela pengarna. Kommunerna behöver inte ansöka för att få del av medlen.

Vid sidan av en utökad skolmiljard ökas statsbidragen till lovskola och läxhjälp med 100 miljoner kronor. Totalt uppgår statsbidragen för lovskola och läxhjälp till närmare 800 miljoner kronor 2021.

Så mycket får respektive län i kronor

(i beloppen ingår redan utbetalda medel) Stockholm: 294 611 920. Västra Götaland: 206 241 095. Skåne: 170 073 210. Östergötland: 55 787 746. Uppsala: 46 813 949. Jönköping: 45 803 511. Halland: 42 530 464. Södermanland: 37 687 591. Örebro: 36 789 180. Dalarna: 33 613 414. Gävleborg: 33 500 654. Västmanland: 33 440 954. Värmland: 31 709 726. Västerbotten: 31 346 380. Västernorrland: 28 724 849. Kalmar: 28 128 608. Norrbotten: 27 041 525. Kronoberg: 25 249 125. Blekinge: 19 039 103. Jämtland: 15 259 730. Gotland: 6 607 268.